ČO jE BRATSTVO

Bratstvo je koncept online priestoru pre stretávanie sa s mužskou skupinou. Nechceme tým nahradiť reálne osobné stretnutia s Tvojou chlapskou partiou. Tieto stretnutia sú však motivované vzájomným sebarozvojom. Preberáme témy, ktoré sa dotýkajú každého muža a nie sú bežnými témami chlapských rozhovorov.

Bratstvo v skratke:
  • 1 líder
  • skupina 4-6 chlapov
  • stretnutie 1x týždenne na 60 minút
  • zdieľanie uplynulého týždňa
  • 12 okruhov tém počas 12 mesiacov
  • každý týždeň nová téma ku ktorej dostaneš materiály
  • online platforma a súkromný chat počas celého Bratstva
  • skupinové výzvy
Podstata bratstva

Navzájom sa podporovať v osobnej ceste byť lepším mužom (manželom, otcom, priateľom, lídrom…). Bratstvo predstavuje most medzi aktuálnou a tou “lepšou” verziou seba samého. Jeho piliere sú vytvorené zo skutočných mužov a samotnú cestu predstavujú vzťahy medzi týmito mužmi.

Forma, obsah stretnutí a základné klanové pravidlá

Základnou bunkou Bratstva je „klan“. Klan tvorí skupina do počtu šiestich mužov. Za jej chod zodpovedá klanový líder, ktorého hlavnou zodpovednosťou je moderovanie stretnutia a prehľad o jednotlivých členoch. Stretnutia prebiehajú 1x týždenne, spravidla v rovnakom čase, formou skupinového videohovoru cez aplikáciu. Každý mesiac má svoju tému, každá téma má 4 stretnutia vrátane nástrojov, zdrojov a obsahu súvisiaceho s témou. Každý klan má svoju uzavretú komunikáciu.

Registrácia a cena

Registrácia je jednoduchá, po vyplnení formuláru Ťa budeme kontaktovať emailom s ďalšími informáciami a pravidlami. Registrácia je platná až po potvrdení zo strany Mužom.sk, v závislosti od počtu registrovaných, po odsúhlasení klanových pravidiel a časov stretávania klanov. Cena členstva je 28€/mesiac, bankovým prevodom ako dar na podporu projektu Mužom.sk. Výber trvania členstva je na tebe – mesiac, 3 mesiace, rok.

<< CHCEM SA ZAREGISTROVAŤ >>


12 TÉM BRATSTVA

1. Archetypy
2. Disciplína
3. Vzťahy
4. Úloha muža

5. Emócie
6. Financie
7. Životný štýl
8. Vízia
9. Byť lídrom
10. Nepriatelia
11. Extrémne vlastníctvo
12. Sebavedomie

Štandarné trvanie klanu je naplánované na 12 mesiacov. Každé stretnutie bude mať vymedzenú tému, ku ktorej líder klanu zazdieľa členom doporučené materiály – články, podcasty, k niektorým témam máme aj doporučenú literatúru. Cieľom je počas týždňa sa naozaj nad témou zamyslieť, rozšíriť si obzory, utriediť si myšlienky.. “Ako sa k tejto téme staviam ja?”. Veľa chlapov sa vyjadruje, že mimo klanu podobné témy riešili len okrajovo. Je to zasadné vystúpenie z komfortnej zóny, je potrebné zazdielať svoj postoj k danej téme. Na druhej strane, je to o počúvaní, ako to majú Tvoji spolubratia v klane. Každý prinesie svoj pohľad a to prináša námety na diskusiu, vzájomný rast.

Každý kto sa prihlási do klanu, chce na sebe pracovať. Ten pocit, že si v kruhu ľudí, ktorí majú tento spoločný cieľ je fantastický. To podhubie je veľmi motivujúce.

Na záver jedno doporučenie. Keď už urobíš to rozhodnutie a prihlásiš sa do klanu, choď do toho naplno. 12 mesiacov zbehne ako voda, k tým témam sa s rovnako zapalenými ľudmi už pravdepodobne nikdy nevrátiš. Využi tú šancu, vyťaž z tejto príležitosti maximum! ..vlastná skúsenosť, Martin, klan Jig


PovEDALI O bratstvE..

“..Bratstvo ťa privedie k zamýšlaniu sa nad životom, k akciám, zmenám a všeobecne – k aktivite. A to je pre mňa zásadné. Už len neprijímať zvonku, ale začať si to sám riadiť, tvoriť a otvárať. Myslím, že Bratstvo je výborný nástroj a určite stojí za to dať mu šancu.”

“..pre mňa bolo Bratstvo istým spôsobom jedno obrovské zrkadlo. Zrkladlo, ktoré mi ukázalo, ako môžem nad nejakými témami premýšľať, pomohlo mi vidieť ich z iného uhla pohľadu, ale zároveň častokrát aj prednieslo témy, nad ktorými som dovtedy vôbec nepremýšľal a neprišli mi ako dôležité. Zrazu som si začal veľa veci uvedomovať, spájať.”

“..Bratstvo mi ukázalo dôležitú vec – nie som sám, jediný na svete, s tými najhoršími problémami sveta. Nemyslím to v zlom, ani v duchu “niekto iný to má horšie, som v azurite”…skôr mi to zobralo v tomto smere klamlivý pocit výnimočnosti a namiesto “vyplakávania” mi ukázalo, že aj iní si niečím prešli..”

“..zrazu dávaš mozgu a duši inú potravu, než predtým. Hoci to nie je ideálne, ak i len trošku takéhoto hodnotného priestoru človek zaradí do života, myslím, že to má zmysel a vplyv. A to sa u mňa stalo. Skončil som Deltu. Prešiel veľký počet tém, spoznal super chalanov.”

Peter, klan Delta

“..Bratsvo mi prinieslo inšpiráciu v podobe skúseností a pohľadu na svet zo strany chlapov nachádzajúcich sa v rôznych životných etapách, s rôznymi problémami a s rôznymi životnými témami, ktoré v danom momente riešia. Uvedomil som si, že je podstatné nežiť v izolácii, ale mať s kým tieto témy zdieľať, pretože len tak sa vieme posúvať dopredu a rásť. Znie to ako klišé, ale fakt je, že odjakživa tak chlapi fungovali a len v poslednom období sa to radikálne zmenilo, keď sme sa presunuli do virtuálneho sveta, v ktorom žijeme v ilúzií o vzájomnej prepojenosti, pričom zároveň žijeme sami (resp. sami pre seba).”

Jakub, klan Delta

“Pre mňa je Bratstvo partia chlapov, ktorí ctia rovnaké hodnoty hlavne okolo Mužom.sk a to ich spája. Vieme sa navzájom rešpektovať i keď sme všetci výnimoční a rozdielni.. v živote som sa posunul a hodný kus a získal bratov, ktorých som nikdy nemal! Úžasný projekt, pre mňa ako stále mladého muža počúvať mužov ostrieľaných životom je super.. Citové spojenia sú, bol som prijatý do svorky a veľmi som si to užil. Udržiavame kontakt aj po Bratstve, čo je super, za mňa odporúčam mladým mužom! Vďaka”

Filip

“.. to co deláte, deláme a delají ostatní z Muzom.sk má smysl a obrovský presah do životu nás všech.”

Štepán, klan Mike


<< CHCEM SA ZAREGISTROVAŤ >>