Mužom.sk je projekt, ktorý funguje z presvedčenia, že môže napomôcť zmene. Muži, ktorých sme inšpirovali, alebo sme im pomohli, sú toho dôkazom. V momente, keď nás podporujete, ste toho súčasťou. Ak nás odporúčate, hovoríte o Mužom.sk, alebo zdieľate našu prácu, ste časťou redakcie. Chcete urobiť viac? 

  1. Podporiť nás môžete jednorazovým darom, alebo trvalým príkazom na číslo účtu SK49 0200 0000 0044 6753 1751 . Či už to bude suma pozvania na kávu, alebo čokoľvek za čo tento magazín podľa vás stojí, je na vás. 
  2. Druhou možnosťou je, že si zakúpite niečo z toho, čo sme pre vás nechali vyrobiť.