Žiadny spam. Všetky automatické správy, reklamy a odkazy na konkurenčné webové stránky budú okamžite vymazané.

Rešpektuj ostatných používateľov. Netolerujeme akékoľvek útoky alebo urážanie ostatných členov fóra. Používatelia, ktorí budú uverejňovať poburujúce a urážlivé komentáre, budú po dvoch upozorneniach moderátorov z fóra vymazaní. Neobťažuj. Nebude sa tolerovať žiadne vyhrážanie ani obťažovanie iných používateľov. Každý prípad vyhrážania alebo obťažovania je dôvodom na vymazanie z fóra.

Každý užívateľ členských sekcií Mužom.sk, vrátane fóra súhlasí s etickým kódexom Mužom.sk

Inšpiruj a posúvaj iných ďalej.Pred odpovedaním sa spýtaj sám seba: Pomôže moja odpoveď osobe, ktorej idem odpovedať, alebo užívateľom fóra?” alebo “Chcel by som počuť takúto odpoveď ja sám?” Ak je tvoja odpoveď nie, tak na to radšej neodpovedaj.

Nahrávanie obrázkov v rámci rozumných veľkostí – max 500kb na 1 obrázok, jpg, webp alebo jpeg format. Vieš to skonvertovať na svojom PC na jpeg a optimalizovať napríklad na tinypng.com. Príliš veľké obrázky v príspevkoch môžu byť odstránené – máme obmedzený priestor na ukladanie, rešpektuj to.

Nezákonný obsah. Nie je povolené opätovné zverejňovanie materiálov chránených autorskými právami a tiež iného nezákonného obsahu. Všetky príspevky obsahujúce nezákonný obsah alebo materiály chránené autorskými právami budú odstránené.

Prispievaj len do príslušných podfór. Správy uverejnené v nesprávnej tematickej oblasti budú moderátormi odstránené.