Semper virilis – Mapa mužnosti

Muži sa vraj neradi pýtajú na cestu. Niektorí sa nepotrebujú pozerať do mapy. Až kým nie je neskoro a musia si priznať, že sa stratili…

Podobne to často máme s každodenným životom. Čo ak by to šlo inak? Práve z toho dôvodu ponúkame workshopy, ktoré pomôžu nájsť spôsob, ako čítať mapu a objaviť cestu. Cestu ako byť chlapom, ktorého život sa mu nemíňa pomedzi prsty. Každý z nás sa cíti doma v inej oblasti a iných dôrazoch a radi sa o to podelíme.

Chceme investovať do tých, ktorí chcú investovať do seba. Semper virilis vo voľnom preklade znamená navždy mužný. Toto spojenie predpokladá nekončiacu prácu na sebe samom. Nechceme v tejto snahe blúdiť v kruhoch a preto prinášame našu mapu. Pozrite si našu ponuku workshopov:

MUŽ V ARÉNE je 10 týždňový program obsahujúci 5 minimálne 60-minútových stretnutí, ktorých obsah naučí účastníkov, ako obstáť v aréne výziev bežných dní.

Alpha_Peter PodlesnýLíder workshopu:
Peter Podlesný

Ak sa ma muži pýtajú na to, ako to mám s disciplínou, víziou, rutinami, životosprávou, knihami a podobne, často skončia pri prijatej informácii. Workshop MUŽ V ARÉNE ti dá do ruky konkrétne nástroje a postup, ako nájsť osobnú víziu, nastaviť ciele, vytvoriť a dlhodobo udržať rutiny, ktoré ti upracú v chaose dňa.

Spolu prejdeme, ako pracovať na osobnej vízii, cieľoch a ich kontrole. Otvoríme niekoľko možných prístupov a stratégií, aby si každý skúsil nájsť ten svoj. Budeme hovoriť o protokoloch, ktoré mne osobne pomáhajú zvládať rôzne situácie, od smrti, pracovných problémov až po neznáme ohrozenie. Prejdeme dôležitosť rutín a pomer disciplíny a slobody. Čakaj aj osobné výzvy, ktorých naplnenie prinesie poznanie seba samého. Nebude toho málo, tak si premysli, či do toho skutočne chceš ísť.

Workshop MUŽ V ARÉNE nie je pre teba, ak:

 • poznáš svoje osobné prehlásenie
 • našiel si dlhodobú víziu
 • ovládaš disciplínu
 • nenecháš sa strhnúť emóciami ani pod tlakom
 • rozumieš si s diskomfortom

V opačnom prípade si vítaný do kruhu chlapov, ktorí sa na pár týždňov rozhodnú pracovať na zmene veľmi intenzívne.

Chcem do teba investovať, ak do seba chceš investovať ty sám. Acta non verba. Semper virilis.

5L je 10 týždňový program obsahujúci 5 minimálne 60 minútových stretnutí, ktorých obsah naučí účastníkov, ako obstáť v aréne výziev bežných dní.

MASTER ME je 10 týždňový program obsahujúci 5 minimálne 60 minútových stretnutí, ktorých obsah naučí účastníkov, ako obstáť v aréne výziev bežných dní.

Schopnosť VIESŤ sa neobjavuje, ale rozvíja. Ak si už porozumel, že dokážeš viesť seba aj iných a máš túžbu robiť to v živote lepšie, potrebuješ sa neustále rozvíjať.

Bravo_Rudo BagáčLíder workshopu:
Rudo Bagáč

Čo ti dá workshop 5L? Nájdi svoju cestu a spôsob ako žiť (LIVE), neustále sa učiť (LEARN), milovať život a ľudí (LOVE), viesť (LEAD) a zanechať odkaz (LEAVE LEGACY).

LIVE – ži

 • časy sa menia – dobrí lídri reagujú, výborní lídri predvídajú
 • ako rozvíjať, rozoznávať, preraziť
 • nesťažuj sa na to čo je – tvor to čo má byť

LEARN – uč sa

 • pracuj na tom, aby si dokázal viesť s hlbokou pokorou a vášnivým odhodlaním
 • ako dávať to najlepšie a očakávať to najlepšie
 • odomykaj  potenciál –  svoj aj tých čo vedieš

LOVE – miluj

 • ži a pracuj s ľuďmi, nie s ľudskými zdrojmi
 • veď so starostlivým srdcom, buď inšpirujúci, priamy a úprimný
 • nájdi odvahu byť zraniteľný
 • buď hlasom tých, ktorí nedokážu hovoriť

LEAD – veď

 • porozumej svojej úlohe VIESŤ a získavať tých, ktorí ťa budú nasledovať
 • svet potrebuje silných, stálych a odvážnych lídrov, ktorí sú stelesnením integrity
 • nauč sa povstať keď všetci ostatní klesajú

LEAVE LEGACY – zanechaj odkaz

 • tvoj život je príliš hodnotný na to, aby si ho premrhal na veci, ktoré nepretrvajú, nezanechajú odkaz
 • konfrontuj, čo je nespravodlivé a naprav, čo je nesprávne
 • choď a rob to, čo robia tí, ktorí vedú 
 • staň sa tvorcom zmeny a nájdi ďalších okolo seba

Môj workshop bude mať formu uzavretej skupiny, ktorá spoločne pracuje na zlepšení vlastného Ja. Budeme spolu skúmať aké máš osobnostné a kariérne ciele. Hľadať spôsoby ako ich dosiahnuť a to nielen v práci, ale aj vo vzťahoch v ktorých žijeme a pracovať na ich zlepšení.

Líder workshopu:
Martin Valach

Hovorí sa, že profesionál je taký dobrý ako kolegovia, s ktorými spolupracuje, alebo s ktorými sa stretáva. Verím, že čím viac si porozumieme, tým viac svojej sily uvoľníme a môžeme tak byť svetu užitoční. Myslím, že cesta, na ktorej sme ako muži, je o tom, že musíme uvidieť vo svojej  plnosti, a tiež umožníme ostatným mužom aj ženám, aby nás videli vo všetkom, čím sme. 

Práve týchto uvedomelých mužov potrebujeme v našich firmách, našich školských systémoch, politických, komunitných systémoch a v tých najdôležitejších, tam kde všetko začína –  v rodinných systémoch. 

Som presvedčený, že dnešná doba potrebuje muža, ktorí nielen vedie, zabezpečuje a chráni, ale aj používa svoj hlas pre správne veci, ktorý aktívne počúva a ktorý miluje. Budem sa snažiť pomôcť Vám objaviť i vášeň pre život, keďže rozumieť svojím emóciám je pre muža 21. storočia veľmi dôležité.

Workshop MASTER ME je pre Teba ak:

 • si odhodlaný pracovať a ísť hlbšie do seba
 • si pripravený investovať do seba a svojich cieľov
 • si ochotný aktívne sa zapojiť tak, že spätnú väzbu vieš prijať aj dať
 • si ochotný aktívne zapájať do života nové uvedomenia

V procese MASTER ME formou aktívneho počúvania, dialógu a praktických cvičení budeme pracovať na:

 • zvýšení sebaúcty – staneš sa tým sebavedomejší
 • preskúmaní želanej budúcnosti
 • zamyslení sa nad rovnováhou rodina, práca, voľný čas
 • schopnosti pomenovať a kormidlovať svoje emócie
 • a hlavne zlepšení osobných aj pracovných vzťahov

Je nutné byť sám sebou lebo nie je možné sebou nebyť. Spoločne na tom popracujeme.

You do not attract what you want. You attract who you are.

Dr. Wayne Dyer, ale aj Martin Valach

Naše workshopy budú prebiehať online. Ide o sériu piatich stretnutí, v rozmedzí 60 až 90 minút (v závislosti od počtu účastníkov) vo večerných hodinách počas pracovných dní.

Cena na osobu a stretnutie je 30€ (spolu za workshop 150€/osoba), platí sa celá suma pri potvrdení workshopu. V prípade záujmu prosím píšte priamo lídrom workshopu, o ktorý máte záujem:

MUŽ V ARÉNE
peter@muzom.sk
5L
rudo@muzom.sk
MASTER ME
martin@muzom.sk

Počet miest je limitovaný maximálne 5-timi osobami. Workshop sa otvorí, vždy pri naplnení minimálneho počtu účastníkov.