Značka: Platón

Podcast

26. Pravidelná dávka – Zdanie, realita a Platónova jaskyňa

Čítanie na: 1 min V dnešnej dávke sa bližšie pozrieme na to, ako chápe Platón vo svojom dialógu Štát vzťah medzi zdaním a realitou, a to konkrétne v jeho slávnej alegórii o jaskyni. Náš postup bude nasledovný. Najprv stručne túto alegóriu prerozprávam, následne vysvetlím Platónovu teóriu foriem, na ktorej táto alegória stavia, a potom […]