Značka: Benjamin Franklin

Ostatné, Život muža

O cnostnom živote: Striedmosť

Existuje dnes vôbec téma, ktorá by bola menej atraktívna ako striedmosť? Keď sa Benjamin Franklin vydal na cestu cnostným životom, bola to táto cnosť, na ktorú sa sústredil ako prvú. Spôsob, akým Ben usporiadal jeho 13 cností, nebol náhodný. Pre začiatok si vybral práve striedmosť, pretože:

Ostatné, Život muža

O cnostnom živote: Pokora

Náš zaužívaný ideál mužnosti väčšinou vyobrazuje muža s vypínavým sebavedomím, rebela valiaceho sa svojou vlastnou cestou, pripraveného čeliť hocikomu a hocičomu. „Pokora“ do tohoto obrazu akosi nezapadá. Pokora v nás často vyvoláva obrazy slabosti, podriadenosti a strachu. Toto je ale mylná predstava o pokore. Pravá pokora je v skutočnosti prejav […]