Značka: maskulinita

Požehnanie agresivity 7
Charakter, Život muža

Požehnanie agresivity

Neverte tomu, že akýkoľvek prejav agresivity je nesprávny, a že sa dá okamžite onálepkovať populárnym pojmom “toxický”. Vlastnosť, ktorá sa dnes zvykne popisovať ako nemorálna, nebezpečná a škodlivá, je v skutočnosti neutrálny nástroj. To, či je nemorálny alebo škodlivý, určuje spôsob, akým ho používame. 

Podmínovaná mužnosť 9
Charakter

Podmínovaná mužnosť

Archetyp definujeme ako originálny vzor alebo model, ktorý reprezentuje ostatné rovnaké veci alebo kópie. Ide o prototyp, ktorý je prijímaný ako ideálny vzor.Stereotypom označujeme predpojaté alebo zjednodušené myšlienky a charakteristiky, ktoré typizujú objekt.