Čo sa muž naučí od Slnka 1
Charakter Ostatné

Čo sa muž naučí od Slnka

Pre našich predkov Slnko znamenalo veľa. Jeho cesta oblohou určovala denný rytmus, jeho západ zomieranie a východ víťazstvo nad smrťou a temnotou. Verili sme, že sme centrom vesmíru a napriek tomu, že veda dokázala, že Zem obieha okolo Slnka, v osobnostiach niektorých ľudí presvedčenie o vlastnej dôležitosti pretrvalo. Je tu však niekoľko vecí, ktoré sa od najbližšej hviezdy môžeme naučiť.

Pre našich predkov Slnko znamenalo veľa. Jeho cesta oblohou určovala denný rytmus, jeho západ zomieranie a východ víťazstvo nad smrťou a temnotou. Verili sme, že sme centrom vesmíru a napriek tomu, že veda dokázala, že Zem obieha okolo Slnka, v osobnostiach niektorých ľudí presvedčenie o vlastnej dôležitosti pretrvalo. Je tu však niekoľko vecí, ktoré sa od najbližšej hviezdy môžeme naučiť.

Slnko je horúce, so schopnosťou ničiť, tvoria ho búrky a oheň – napriek tomu drží svoj tvar, ide svojou cestou, tvorí príťažlivosť a systém poriadku, ktorým sa obklopuje.

Gravitácia

Maj na mysli svoj význam. Zostaň sústredený a na ceste, ktorú si si zvolil. Za každým si vyber byť nehybným hýbateľom. To znamená, že sa nenecháš vtiahnuť do malicherných sporov alebo nezmyselných problémov. Pointa je pamätať si, kto si, kam smeruješ a predovšetkým prečo. Maj na pamäti dôvod a motiváciu, to pomáha budovať sebavedomie.

Slnko je masívne, má svoj vlastný kurz a cestu, vytvára vlastnú príťažlivosť. Slovo gravitácia (gravitas) má pôvodne význam slova váha, tiaž, ale Rimania slovo gravitas používali na označenie dôstojnosti, vážnosti ako vlastnosti lídrov. Hovoriť s gravitas znamenalo dokázať, že sám seba beriete vážne, ste pevný v postojoch a nebude jednoduché vami pohnúť.

To neznamená, že nikdy nezmeníte názor alebo nespravíte kompromis, to by bolo hlúpe, ale predznamenáva to integritu a dôveryhodnosť.

Poriadok

Zatiaľ, čo okolo nich lietajú a vybuchujú rôzne veci, objekty s veľkou hmotou, váhou a gravitáciou sú tvorcami poriadku a systému. V priestore, ktorý by som nazval chaosom, Slnko tvorí systém uprostred prázdnoty.

Muž by mal hľadať poriadok a ak ho nenájde, mal by ho vytvoriť. Vo svojom prostredí, vo vzťahoch, vo svojom vnútri. Tomu by sa mal venovať až vzdorovito. Vzdorovito zápasiť s chaosom. Pozor, nie vzdorovať iba kvôli vzdoru samotnému, to tvorí iba chaos.

Svetlo

Buďte zdrojom svetla, ktoré odkrýva pravdu bez ohľadu na to, či je pekná alebo škaredá. Hľadajte pravdu a deľte sa o ňu s ľuďmi, ktorí ju chcú počuť, ale nestaňte sa ďalším potulným prorokom na rohu, ktorý vykrikuje po cudzích ľuďoch. Otcovský koncept je prinášať pravdu, ktorá je občas nechcená, ale robiť to bez hnevu a zloby.

Nie je umenie niekoho znemožniť, zbaviť dôstojnosti alebo priviesť do rozpakov. Prinášať svetlo do situácie neznamená automaticky súdiť. Slnko túto schopnosť nemá.

Svet je zaujímavejší skrze hru svetla a tieňov a má mať svoje tajomstvá, ale ak niekto chce žiť iba v tieni, dajte si pozor.

Teplo

Bez slnka by Zem bola zamrznutým kusom skaly poletujúcim vo vesmíre. Uvedomte si, akou živou planétou nás robí táto hviezda. Každý strom, tráva, rastlina sa naťahuje k zdroju svetla a tepla. Drvivá väčšina organizmov by bez neho zahynula.

Slnko oslepuje, dokonca má schopnosť zabiť, ale jeho sila je rovnako tak životodárna.

Si silou pre ľudí vo svojom okolí, ktorá prináša teplo do vzťahov alebo si stroskotané slnko – čierna diera, ktorá do svojho stredu sťahuje ľudí a emócie, len aby ich nenávratne pohltila? Ako sa cítia ľudia, ktorí sú denne na tvojej orbite? Sú povzbudení tvojou prítomnosťou? Sú tvojou existenciou lepší alebo horší?

Slnko má teplo a energiu na rozdávanie. Len tak ľahko sa nevyčerpá. Nie z pohľadu jedného ľudského života.

Nesnažte sa držať pod obzorom. Osvojiť si mentalitu hojnosti v prístupe k ľuďom znamená zároveň dať priestor sebavedomiu a dať stopku zúfalstvu. Veľkorysosť si môže dovoliť človek, ktorý je bohatý a materiálne bohatstvo k tomu zjavne nestačí.

Zhrnutie

Nič nové som vám nenapísal. Na dôležitosť predchádzajúcich cností prišli mnohé náboženstvá, filozofie alebo motivačné knihy. Dajú sa rozvíjať, dá sa na nich pracovať. Neviem, či celosvetovo existuje silnejší symbol, ako je slnko. Žijeme v dobe, kedy majú ľudia pocit, že sa musia vyjadrovať a stavať aj k veciam, ktoré sú malicherné, hystéria sa stáva novým hobby. Držte sa nad vecou, podobne ako Slnko. Prítomné, pôsobiace, ale nie je súčasťou davovej psychózy.
Pamätajte, kto ste, aká je vaša úloha a vaša cesta.

Kipling v básni Keď hovorí: “Keď obklopený bezhlavosťou sám pokojne sa týčiš napriek obvineniam, že ty bezhlavosť šíriš…”

To, čo sa môžete naučiť, je postaviť stráž oproti hnevu a neistote. Nadobudnúť schopnosť bojovať s nihilizmom a cynizmom, ale to chce odmietnuť detinské, klamlivé a naivné správanie. Je to o optimizme, no nie bláznovstve. O pozitívnej odpovedi negativite. A hlavne, je to osobná zodpovednosť, pretože to nikto za vás nebude robiť.

Nebudem sa tváriť, že som stelesnením toho, čo som napísal. Mojím rozhodnutím je byť najlepšou možnou verziou seba samého. Tieto riadky som písal predovšetkým pre seba.

Dokážem to lepšie a môžem na tom pracovať viac.


Korektúra: Jana Lászlóová
Fotografia: unsplash.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*