Nevyhnutnosť rytierstva 1
Vzťahy Zručnosti

Nevyhnutnosť rytierstva

Rytierstvo znamenalo v rôznych obdobiach rôzne veci. Niekedy ste si pod týmto pojmom mohli predstaviť ťažkú jazdu, inokedy kódex správania. Pre lepšiu definíciu by sme použili výraz gavalierstvo, ale aj tu by sme sa asi dnes dočkali nechápavých výrazov v tvári. Dopadla by lepšie galantnosť? Verím však, že tento pojem potrebujem znova vyextrahovať z rytierskeho kódexu. Najprv je však dôležité mu rozumieť.

Rytierstvo znamenalo v rôznych obdobiach rôzne veci. Niekedy ste si pod týmto pojmom mohli predstaviť ťažkú jazdu, inokedy kódex správania. Pre lepšiu definíciu by sme použili výraz gavalierstvo, ale aj tu by sme sa asi dnes dočkali nechápavých výrazov v tvári. Dopadla by lepšie galantnosť? Verím však, že tento pojem potrebujem znova vyextrahovať z rytierskeho kódexu. Najprv je však dôležité mu rozumieť.

Požičajme si citát z diela Le Morte d’Arthur, kde sir Ector hovorí k mŕtvemu Lancelotovi.
“Bol si najmiernejší z mužov, ktorí jedli v týchto sieňach medzi dámami. Bol si nakrutejším rytierom voči smrteľným nepriateľom, ktorého kopija spočinula v pokoji.”

Vybral som tento úryvok, pretože jasne ukazuje na dvojitú potrebu mužovej duše. Rytiersky ideál je zobrazovaný ako ideál muža, ktorý vie ako vyzerá tvár rozbitá hlavicou meča, poznal, aké je niesť váhu brnenia, či smrdieť potom námahy z boja, no na druhej strane vie, čo je jemnosť, ako stolovať, nie je mu cudzia zdržanlivosť. K tomuto všetkému však muž nepotrebuje žiadne kompromisy. Úplná dravosť, úplná miernosť. Ak je vám slovo miernosť cudzie, stačí, ak si predstavíte silu pod kontrolou.

Je také niečo dnes relevantné? Počúvam chlapov, ktorí sa sťažujú, že prejavy galantnosti sú vnímané ako sexizmus, či snaha o nastolenie nadvlády mužov. Nezmysly. Ak by aj mali takúto ojedinelú skúsenosť, boli by príliš slabí alebo leniví, ak by ich odradila od ich vlastného “rytierskeho” kódexu.

Rytierskosť nie je len relevantná, ale je nutná.

Tento zabudnutý ideál stredoveku totiž spojil dve protichodné sily. A spravil tak z dobrého dôvodu. Každý bojovník sa totiž potrebuje učiť sebaovládaniu a pokore. Sebaovládanie, alebo ovládanie svojich zručností, môžete poznať aj ako jednu zo štyroch cností, ktoré v Mužom.sk predstavujeme ako kľúčové.

Ak by sme nedokázali spojiť dravosť a miernosť Lancelotovho charakteru, musíme sa zmieriť s tým, že sa vždy rozdelíme do dvoch skupín. Na tých, čo sú mierni v sieňach medzi dámami, a tých, ktorí sa vedia hýbať v boji a násilí.

Existuje aj tretia skupina, tí, ktorí sú zbabelí v boji a násilní v sieňach, ale nad tými nemám chuť sa teraz pozastavovať.

Muž, ktorý kombinuje tieto dva prvky charakteru, nie je dielom prírody, ale mužom, ktorý tvorí umenie. Umenie stelesnené telom a dušou, podobne ako sa maľuje obraz alebo vytesáva socha.

Dostávame sa občas do situácií, kde divoká, zápasiaca, agresívna časť mužovej duše dostáva nálepku toxicity, a zároveň sa stretnete s tým, že umiernenosť a galantnosť sú známkou zženštilosti.

A práve z toho dôvodu vám hovorím, že oboje je nesmierne dôležité. Charakter v duchu rytierskeho kódexu je umenie, niečo, čo musíme dosahovať tvorením a nestane sa znenazdajky.

“Rytierskosť ponúka jediný možný únik pred svetom rozdeleným medzi vlkov, ktorí nerozumejú a ovce, ktoré nedokážu brániť veci, čo robia život žiadúcim.” C.S. Lewis


korektúra: Jana Lászlóová
fotografia: unsplash.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*