O živote muža: Pokora Roberta E. Leeho 1
Život muža

O živote muža: Pokora Roberta E. Leeho

robert_e_lee

Pre veľký úspech prinášame ďalšiu jednohubku pre tých, ktorí hľadajú cnosti gentlemana. Napriek tomu, že generál Robert E. Lee býva občas považovaný za kontroverznú postavu dejín, bol skutočným južanským gentlemanom. Dnes nám naznačí niečo o sile a pokore.

„Zhovievavé a citlivé použitie sily nie je jedinou mierkou gentlemana. Samotný spôsob, akým jednotlivec užíva svoje výhody voči slabším, je skúška ozajstnej pokory a sebaovládania. Toto jemné a nenásilné využitie moci, ktorú majú či už silnejší nad slabšími, zamestnávateľ nad zamestnanými, vzdelaní nad prostými, skúsení nad neostrieľanými, alebo bystrí nad pochabými – dokonca aj úplné zrieknutie sa jej, ak si to situácia vyžaduje – preukáže gentlemana v jeho skutočnom svetle. Gentleman nemá nutkavú potrebu pripomínať vinníkovi, ako veľmi mu je schopný ublížiť. Nie len, že vie odpustiť. Dokáže zabudnúť. To mu napokon umožňuje prejaviť silu nechať minulosť minulosťou. Skutočný muž cti sa cíti pokorený, ak nedokáže pomôcť k pokore iným.”

Robert Edward Lee


zdroj: artofmanliness.com
korektúra: Jana Lászlóová
fotografia: quotes.lifehack.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*