Návyk

Vybrané z Ethics for Young People od Charlesa Carrolla Everetta, 1861

Muž  zvykne imitovať ľudí, ktorí ho obklopujú. Tento sklon môže narobiť škodu, no takisto môže urobiť veľa dobrého: a teda, že v skutočnosti vývoj civilizácie bol závislý na ňom.

No vo väčšine prípadov muž zvykne imitovať seba. Fakt, že spravil vec raz určitým postupom spôsobuje, že je jednoduchšie pre neho spraviť ju znovu a rovnako. Čím častejšie sa to opakuje, tým pevnejšie sa návyk fixuje. Následne muž nedokáže danú vec urobiť ináč, iba s veľkým úsilím a na konci sa môže stať, že je pre neho takmer nemožné urobiť niečo inak.

Je zaujímavé vidieť silu zvyku v malých veciach. Takto dokážete najľahšie pochopiť, ako myšlienka jeho veľkej moci funguje.

Čítať ďalej

O cnostnom živote: Striedmosť

Existuje dnes vôbec téma, ktorá by bola menej atraktívna ako striedmosť? Keď sa Benjamin Franklin vydal na cestu cnostným životom, bola to táto cnosť, na ktorú sa sústredil ako prvú. Spôsob, akým Ben usporiadal jeho 13 cností, nebol náhodný. Pre začiatok si vybral práve striedmosť, pretože:

Čítať ďalej

O cnostnom živote: Pokora

Náš zaužívaný ideál mužnosti väčšinou vyobrazuje muža s vypínavým sebavedomím, rebela valiaceho sa svojou vlastnou cestou, pripraveného čeliť hocikomu a hocičomu. „Pokora” do tohoto obrazu akosi nezapadá. Pokora v nás často vyvoláva obrazy slabosti, podriadenosti a strachu. Toto je ale mylná predstava o pokore. Pravá pokora je v skutočnosti prejav sily, nefalšovaného sebavedomia a odvahy. Je to znak skutočného muža.

Čítať ďalej

7 dôležitých charakteristík muža

Čo robí muža mužom? Táto otázka bola veľakrát v priebehu vekov riešená, no odpovede na ňu boli vždy rozdielne. „Muž je tým, čo číta,” tvrdí básnik Joseph Brodsky. „Charakter muža je poznať z jeho konverzácií.” vraví Menander, grécky dramatik. Zatiaľ čo románopisec Mark Twain hovorí: „Šaty robia muža,” pretože: „Nahí ľudia majú malý, alebo žiaden vplyv na spoločnosť.”

Aby sme to zjednodušili, existuje zopár spoločných znakov, ktoré nevyhnutne vystihujú mužské pohlavie. Aj keď sa mužské role líšia v každej kultúre, existujú isté črty, ktoré sa objavujú takmer v každom mužovi. I keď majú pozitívne aj negatívne stránky, sú tým, čo robia muža mužom.

Čítať ďalej