Motivácia, vodcovstvo, sebarozvoj, úspech. Vzletné slová, ktoré často končia iba ako predsavzatie na začiatku roka. Ak chceš tieto slová preniesť do svojho života, potrebuješ im porozumieť a následne potrebuješ si osvojiť isté návyky.

Vieš však, ktoré návyky ťa správne nastavia na cestu skutočne efektívnych ľudí?

Zistiť to môžeš na akcii Mužom.sk, s názvom ACT (Act – Active ako akcia, čin, konanie), ktorá bude zameraná na návyky skutočne efektívnych ľudí.

O seminári 7 návykov skutočne efektívnych ľudí

Tento dvoj-dňový workshop rozvíja vnútornú motiváciu, výkonnosť a efektivitu jednotlivcov, s dôrazom na osobné vedenie. Pamätaj, že vedenie (seba samého) je jedným z cieľov a úloh muža 21.storočia podľa Mužom.sk

Nejde tu iba o tréning zručností, ale pôjdeme hlbšie. Zručnosti síce vnímame ako dôležitý nástroj, tomuto ale predchádza nastavenie a vnútorná motivácia, ktorá stojí na postojoch určujúcich tvoje správanie.

Práve preto, tu bude kladený veľký dôraz na zmenu postojov a inšpiráciu k rozvoju osobnosti.

Seminár sa bude realizovať prezenčnou formou v príjemnom prostredí vhodnom na zážitkový typ seminárov.

Čo účasťou na seminári získaš?

 • Zvýšenú osobnú efektivitu, teda výkonnosť a dosahovanie lepších výsledkov.
 • Zvýšenú osobnú sebadôveru a sebaúctu, ktoré sú základom pre lepšie rozhodovanie.
 • Vedomosti z oblasti Time-managementu 4. generácie a teda aj schopnosť dosahovať výsledky a kvalitne využívať čas. Inými slovami zamerať sa na svoje priority a REALIZOVAŤ ich.
 • Schopnosť nadväzovať a udržiavať kvalitné vzťahy, ktoré sú základom pre spokojnosť so životom. Inými slovami zlepšíš medziľudskú komunikáciu a medziľudskú efektivitu.
 • Vo vzťahoch, na ktorých ti záleží, budeš vedieť pozitívne ovplyvňovať druhých.
 • kratšom čase budeš vedieť zvládať viac dôležitých vecí.
 • Naučíš sa ako si dobíjať baterky, teda zistíš čo je stress-management. Zvládneš zvyšujúci sa tlak a náročnosť prostredia okolo seba.
 • Zlepšíš si tímovú spoluprácu.

Čo sa bude na seminári diať?

Budeš vedený lektorom, ktorého úlohou bude pomáhať účastníkom aplikovať princípy do praxe a nájsť im najlepší spôsob ich uplatnenia.

Budeš pracovať individuálne, v dvojiciach ale aj menších skupinách, aby sa čo najviac využil synergický efekt.

Záleží nám na diskrétnosti a preto, keďže budeš pracovať na hlbokej osobnej úrovni, nikto ťa nebude nútiť po splnení úloh, aby si ich „zverejnil“. Bude tak podporovaná tvoja vnútorná motivácia a úprimná práca.

Pri každom bloku si pozrieš „film“, ktorý popisuje situáciu z reálneho života, ktorá sa vzťahuje k úlohám.

Na prípadových štúdiách si preveríš pochopenie princípov preberaných na seminári.

Aby si zvýšil efektivitu následného používania princípov po návrate zo semináru, pri niektorých návykoch bude nevyhnutné aby si ich okamžite uplatnil v praxi.

Seminár je určený pre

 • Mužov, ktorí hľadajú možnosť ďalšieho osobného rastu.
 • Mužov s vysokým potenciálom.
 • Mužov, ktorí chcú badateľné zlepšenie produktivity a efektivity.
 • Mužov, ktorí si chcú nastaviť vnútornú motiváciu, postoje a inšpirovať sa k rozvoju osobnosti.

Aké materiály dostaneš?

 • Účastnícky manuál – ktorý predstavuje kvalitný študijný materiál, ku ktorému sa budú absolventi radi vracať
 • „Zmluvu 7 návykov“ – materiál, ktorý pomáha účastníkom s realizáciou zmien vo svojom živote, do ktorého si zaznamenávajú svoj akčný plán a úspešnosť realizácie
 • Pomôcky na plánovanie aktivít – prístup k mobilnej aplikácii „Living the 7 Habits“v českom, alebo anglickom jazyku.

Kto je za seminárom?

Keďže v Mužom.sk chceme byť AKTívni a súčasne efektívni a profesionálni, tento projekt realizujeme v spolupráci s uznávaným certifikovaným lektorom a konzultantom spoločnosti FranklinCovey, Ľubomírom Páleníkom.

V spoločnosti Franklin Covey sa certifikoval v roku 2015, kde aj doteraz pôsobí. Má bohaté skúsenosti z riadenia spolčoností ako Samsung-Calex či Hartmann-Rico. Ako sám hovorí, na práci ho najviac baví odovzdávanie vlastných skúseností z korporátneho života a vrcholového športu novým lídrom. Verí, že pre život v rovnováhe je rozumný správny pomer východných múdrostí zenu a západnej orientácie na výkon.

ACT Seminár: Základy 7 návykov skutočne efektívnych ľudí 1

O spoločnosti Franklin Covey

Obsah semináru je licencovaný produkt spoločnosti FranklinCovey, ktorá sa:

 • orientuje najmä na rozvoj osobnosti (nie na techniky pôsobenia),
 • zaoberá zvyšovaním výkonnosti ľudí s dôrazom na dlhodobú efektivitu vo všetkých dôležitých oblastiach ich života,
 • zaoberá meraním efektivity investícií do vzdelávania,
 • orientuje na prístup zvnútra von, teda najprv vedenie samého seba ako prvý stupeň až následne na synergiu medzi členmi tímu,
 • zaoberá efektívnosťou ako rovnováhou medzi súčasnými výsledkami a schopnosťou dosahovať výborné výsledky aj v budúcnosti (trvalo udržateľný úspech).

Organizačné detaily semináru

Termín: 25. – 26. 5. 2024

Trvanie: Sobota 9:00-18:00, Nedeľa 9:00-17:00

Miesto konania: Gazdovstvo Uhliská, Nemšová – Trenčín

Cena: 590 € na osobu

V cene je zahrnuté:

 • Dva plné dni pod vedením skúseného odborníka a lektora metodológie 7 návykov skutočne efektívnych ľudí,
 • študijné a pracovné materiály:
 • ubytovanie na jednu noc s raňajkami (s miestnym poplatkom),
 • občerstvenie počas semináru,
 • organizácia semináru.

Možnosť individuálne si dokúpiť ubytovanie na noc pred (piatok večer) a/alebo po seminári (nedeľa večer) priamo na Gazdovstve Uhliská (45€/noc bez stravy).