Takmer desať rokov narúšame komfort mužov a prinášame tak zmenu.

Zmenu, ktorá sa dotýka jednotlivých mužov, ale aj rodín, firiem a spoločnosti. Čoraz viac potrebujeme priestor, kde dostane muž možnosť meniť sa, pracovať na sebe, aby bol v konečnom dôsledku prínosom sebe a aj tým, na ktorých mu záleží.

O.z. Mužom.sk je pripravené, s vašou podporou, prinášať možnosti a príležitosti teenagerom aj zrelým mužom v online priestore, aj na živo.

Pomôžte nám osloviť ešte väčší počet mužov svojimi 2% z dane.

Ďakujeme za to, že ste na ceste s nami.

Zákon o daniach z príjmov dáva každému, kto platí dane (zamestnanec, fyzická aj právnická osoba) možnosť poukázať časť z tejto sumy vami zvolenej organizácii. Nestojí Vás to nič navyše a daňový úrad garantuje ochranu Vašich osobných údajov. Máte teda možnosť sami rozhodnúť o tom, ako budú použité Vaše peniaze – pomôžte dobrej veci a venujte 2% zo svojich daní O.z. Mužom.sk.

Ako postupovať pri poukázaní 2 % dane z príjmu?

Pre zamestnancov, ktorí si sami nevypracúvajú daňové priznanie:

 • Najneskôr do 15. februára 2024 si vyžiadajte od zamestnávateľa vykonanie ročnej uzávierky preddavkov na daň a následne požiadajte o Potvrdenie o dani, ktorú ste zaplatili.
 • Na základe tohto Potvrdenia si vypočítajte 2 % alebo 3 % z dane, ktorú ste zaplatili (3 % v prípade, ak ste v roku 2023 absolvovali aspoň 40 hodín dobrovoľníctva a máte o tom Potvrdenie od príslušnej organizácie). Následne vyplňte Vyhlásenie o prerozdelení 2 % alebo 3 % dane. Ak chcete informovať prijímateľa o prerozdelení svojich percent, v tlačive označte súhlas s odoslaním vašich osobných údajov (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu).
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte do 30. apríla 2024 na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska.
 • V prípade, že prerozdelená čiastka predstavuje 3 % dane, je nutné k Vyhláseniu a Potvrdeniu priložiť aj Potvrdenie o absolvovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce.

Pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy:

 • Vypočítajte si 2 % z dane, ak v roku 2023 nevykonávali dobrovoľnícku prácu alebo odpracovali menej ako 40 hodín dobrovoľníctva. Minimálna suma je 3 €.
 • Vypočítajte si 3 % z dane, ak v roku 2023 odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľnícky a získali Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pôsobili.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú k dispozícii polia pre prerozdelenie 2 % / 3 % z dane. Ak chcete informovať prijímateľa o prerozdelení vašich percent, v tlačive označte súhlas s poskytnutím vašich osobných údajov (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu).
 • Podané daňové priznanie zašlite v stanovenej lehote pre podanie (zvyčajne do 31. marca 2024) na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska.

Pre právnické osoby:

 • Vypočítajte si 1 % z dane z príjmov, ak do termínu na podanie daňového priznania a úhrady dane v roku 2024 (31. marec 2024) nevenovali 0,5 % svojej dane na účely verejného prospechu.
 • Ak však do stanoveného termínu venovali 0,5 % svojej dane na verejnoprospešné účely, môžu prerozdeliť až 2 % dane z príjmu.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby je v časti IV. určená sekcia pre prerozdelenie 1,0 % / 2 % dane.
 • Vyplnené daňové priznanie odošlite do 31. marca 2024 na príslušný daňový úrad podľa sídla vašej právnickej osoby.


Vyhlásenie o prerozdelení podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s už predvyplnenými údajmi o prijímateľovi (ČASŤ II. – ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI, polia 15-16) si stiahnite tu. Tlačivo je možné upraviť, stačí doplniť hlavičku (polia 01, 02), údaje o daňovníkovi (polia 03-14), doplniť dátum, vytlačiť, podpísať a následne doručiť na daňový úrad.