Author: Lukáš

Podnikavec, partner, brat, syn, priateľ, snažiaci sa žiť vyvážený, produktívny život podľa svojich hodnôt. Byť silný a fit, zlepšovať životy tých, na ktorých mi záleží. Učím sa rýchlo, rád objavujem a skúšam nové veci, no zároveň poznám hodnotu schopnosti sa za ničím nenaháňať a byť spokojný s málom.