32 malých pravidiel, ktoré robia každý deň lepším

Myslím si, že ak by sme sa všetci začali riadiť iba tým, čo sa nám chce, väčšina z nás by ani zďaleka nedosiahla to, čoho sme schopní. Existuje strašne veľa prirodzených nutkaní: lenivosť, hnev, pocit, že nám svet niečo dlží atď. Bill Walsh, futbalový tréner, raz povedal tento skvelý výrok: „Rovnako ako voda podlieha gravitácii, tak môže slušný človek podľahnúť svojim pudom.”

Na to, aby sme tieto prirodzené sklony potlačili, potrebujme pravidlá. Stačia malé pravidlá, ktoré nás budú robiť lepšími. Veľké pravidlá sú samozrejmé a ak ste aspoň z polovice slušný človek, tak nad nimi ani neuvažujete (nepodvádzaj, nezabíjaj atď.).

Čítať ďalej