13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia

Vo svojom ostatnom článku o produktivite som ako jeden z tipov spomínal “Not-To-Do” zoznamy, teda zoznamy vecí, ktoré robiť nechcete:

“Pre zlepšenie výkonnosti sú často viac efektívne not-to-do zoznamy ako klasické zoznamy úloh. Dôvod je jednoduchý: to, čo nerobíš, určuje to, čo robiť budeš.”
Tim Ferriss, fourhourworkweek.com

Jeden takýto zoznam vyšiel v knižnej podobe pod názvom “13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia”. Knihu napísala americká psychoterapeutka Amy Morin a nedávno vyšla aj v slovenskom preklade.

Čítať ďalej