Trinásť znakov rastu charakteru podľa Plutarcha 1
| |

Trinásť znakov rastu charakteru podľa Plutarcha

Väčšina oblastí nášho života, ktoré sa snažíme zlepšiť, je merateľná nejakým externým faktorom.
Chudnutie spozorujeme vďaka voľnejším nohaviciam. Väčšiu silu vďaka ťažším váham, ktoré sme schopní zdvihnúť. Rast bohatstva zas odráža suma na bankovom účte.

Väčšina oblastí nášho života, ktoré sa snažíme zlepšiť, je merateľná nejakým externým faktorom.

Chudnutie spozorujeme vďaka voľnejším nohaviciam. Väčšiu silu vďaka ťažším váham, ktoré sme schopní zdvihnúť. Rast bohatstva zas odráža suma na bankovom účte.

Ako však zistiť, či sa stávame lepšími a cnostnejšími mužmi? Neexistuje žiadna metrika, ktorá by odmerala naše cnosti. A bez takejto metriky len ťažko zistíme, či sme sa niekam posunuli, alebo nie.

Zdokonaľovanie charakteru a čestné rozhodnutia v skutočnosti nie sú o výsledkoch. Robíme správnu vec preto, lebo je správna. Konáme dobro, pretože je dobré. Avšak je dôležité vedieť, či sa naozaj zlepšujeme, alebo nie. Je dôležité spoznať, či návyky, ktoré si v praxi osvojujeme, naozaj fungujú, alebo len klameme sami seba a nahovárame si, ako dobre vyzeráme pred svetom a pred ostatnými.

A taktiež môže byť dosť ťažké udržať si motiváciu pre cnostný život, ak nie sme schopní vidieť svoj progres. Môžeme sa pýtať sami seba: „Vedie vôbec niekam všetka moja námaha?”

Grécky filozof a historik Plutarchos spozoroval tento hlavolam už pred dvetisíc rokmi. Väčšina ľudí pozná Plutarcha vďaka jeho dielu Životopisy slávnych Grékov a Rimanov. Avšak okrem týchto epických, morálno-výchovných biografií z jeho pera pochádza aj viacero kratších esejí o rôznych aspektoch čestného života. Spomedzi nich vyčnieva jedna, ku ktorej sa stále vraciam: Ako spoznať svoj pokrok v cnostiach.

Plutarchos na začiatku eseje poukazuje na to, že odhadnúť morálny pokrok je ťažké čiastočne kvôli tomu, že zlepšovanie charakteru sa deje postupne; málokedy sa zmena zo zlého na dobré a z dobrého na lepšie udeje zo dňa na deň. Morálny rast sa viac podobá ročným obdobiam: jeden deň je zima a všade vidno len holé konáre, potom zdanlivo cez noc (hoci tento proces sa začal diať už oveľa skôr) na všetkých stromoch vypučí zeleň.

Hoci spozorovať pokrok v raste cností môže byť náročné, Plutarchos tvrdí, že to nie je nemožné a navrhuje niekoľko znakov, ktoré môžeme sledovať, ak chceme vidieť naše zlepšenie sa aj v tejto oblasti.

V tomto článku použitím Plutarchových slov vymedzujem niektoré z týchto odporúčaných znakov, ktoré považujem za najdôležitejšie. Ak vás táto téma zaujala, rozhodne odporúčam prečítať si celú esej (napr. tu: https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Moralia/Quomodo_quis_sentiat*.html).

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   List z budúcnosti môjmu 23 ročnému ja

1. Zvýšila sa vaša motivácia a túžba žiť cnostný život

„Ďalším veľmi dobrým dôkazom, že prácou a cvičením ste zo seba striasli všetku hlúposť a malátnosť, je to, že vaše predsavzatia do budúcnosti sú pevnejšie a ich realizácia je intenzívnejšia ako bola vtedy, keď ste prvýkrát začali.“

2. S bolesťou si všímate vaše nedostatky v cnostiach

„Keď človek miluje, znakom jeho lásky nie je len radosť z milovanej osoby, ale aj starosti a smútok z jej neprítomnosti.“

3. Zvládate svoju žiarlivosť a závisť

„Môžete prijať túto veľkú pravdu, že kedykoľvek… spozorujete, že ste úplne vylúčili všetku rivalitu, žiarlivosť a všetko ostatné…, čo rozptyľuje a odrádza mladých mužov, potom smiete bezpečne skonštatovať, že ste dosiahli veľmi chvályhodný pokrok.“

4. Plytký boj iných o získanie postavenia vás neodrádzajú od vašej vlastnej cesty

„…nezraní vás hlboko v srdci, keď sa dopočujete, že ten a ten človek, takého a takého mena kedysi rovný vám, si žije v blahobyte kráľovského dvora alebo vyženil obrovský majetok… Ten, koho takéto správy neznepokojujú, ba ním ani veľmi nepohnú, je zjavne na správnom mieste a drží sa pravej filozofie. Pretože je nemožné prestať obdivovať veci, ktoré si iní vysoko cenia, ak sa v nás cnosť hlboko nezakorenila. Vášnivo sa vyhýbať tomu, po čom všetci prahnú, môže byť u niektorých ľudí výsledkom ich hnevu alebo nevedomosti, avšak úplne pohŕdať tým, čo je všetkými obdivované, je istým znakom skutočnej múdrosti a pevného odhodlania.“

5. Rozlišujete medzi zdrojmi, ktoré čítate či počúvate a nekonzumujete ich len pre potešenie, ale aj pre vlastné zdokonalenie

„Kedykoľvek čítate spisy alebo počúvate prejavy filozofov… nedajte sa strhnúť viac tým, čo je zvláštne alebo delikátnej povahy a formy, ako tým, čo je silné a osožné. Takisto pri čítaní poézie alebo histórie, nech vám neunikne nič, čo je výstižne napísané pre kultivovanie spôsobov správania či utišovanie búrlivých a nemiernych vášní. Vždy si to dobre všimnite a pevne si to osvojte.

Simonides povedal, že študent filozofie by mal byť ako včela. Toto pracovité stvorenie sa zo všetkých síl snaží pozbierať zo všetkých kvetov žltý peľ, zatiaľ čo tie ostatné zaujíma len ich vôňa a farba. A tak, kým ostatní trávia čas čítaním básnikov len pre rozptýlenie či kvôli vtipu a rozmarnosti, ktoré zvyčajne zdobia ich diela, vy ako včela v roji trúdov pozorujte a zbierajte to sladké, chutné a hodné vašej námahy.“

6. Neštudujete cnosť len abstraktne, snažíte sa prečítané vniesť do praxe

„Nie je zložité dosiahnuť takéto nastavenie mysle, ak kandidáti cnosti svoje rozpravy a štúdium striedajú s konaním; nielen ´trénujú v nebezpečných situáciách´ (ako to niektorým radil Thucydides), ale tiež zakúšajú potešenie, diskutujú o tvrdých otázkach, skúmajú precedensy, obhajujú prípady a (aby sami seba dôkladne preskúšali) podujímajú sa na nejakú hodnosť či verejnú funkciu, čím demonštrujú svoje názory a rozhodnutia, respektíve upevňujú vlastné odhodlanie jeho precvičovaním. Zatiaľ čo tí, ktorí sa k tomuto nemajú, ale ako nováčikovia špehujú a vyťahujú z kníh akúkoľvek zvláštnosť a pragmaticky s ňou hneď utekajú na trh, do kolégia, do nejakého podniku či krčmy, nie sú hodní nazývať sa filozofmi o nič viac, ako si šarlatáni s ohavnými medicínami a elixírmi nezaslúžia postavenie a hodnosť lekárov.“

7. Neroztrubujete okolo seba, keď konáte skutky cnosti; robíte správnu vec, aj keď to nikto nevidí

„Ďalším znakom znalca cnosti je to, že keď daruje niečo priateľovi či niekomu preukáže láskavosť, necháva si to pre seba a nikomu o tom nepovie… Ba čo viac, keď odolá nečestným pokusom bohatých a mocných, odmietne ponúknutý úplatok, nepodľahne alkoholu osamote či v noci (keď ho nik nevidí a nevie, čo robí), a nakoniec, keď ovládne najprudšie zvody lásky (ako sa hovorí o Agesilausovi); ak sa teda zdrží od rečí o týchto svojich činoch a v spoločnosti sa nevychvaľuje svojimi výkonmi. Toto potvrdzujem – takýto človek, schopný preveriť sám seba a byť spokojný s verdiktom svojho svedomia ako neobyčajného svedka a pozorovateľa toho, čo je dobré a správne, jasne ukazuje, že je v ňom pevne zakorenený rozum, hľadiaci do jeho vnútra. A ako povedal Demokritos, tento človek je zvyknutý sám v sebe hľadať zadosťučinenie.“

8. Ste úprimný voči priateľom a oni voči vám

„Avšak ten najlepší charakter nádejných mužov, ktorí sa časom pravdepodobne stanú vynikajúcimi znalcami [cnosti], patrí takým, ktorí akonáhle chybia, okamžite sa prihlásia tým, čo ich napomenú a opravia. Takíto muži otvorene prejavujú svoj smútok a neskrývajú svoje nemoci, nemajú záľubu v zatajovaní vlastnej nedokonalosti a neuspokoja sa s tým, že ich problémy sú iným neznáme. V úplnosti sa priznajú k tomu, čo urobili nesprávne a túžia po pomoci od priateľa, ktorý ich vyskúša a usmerní do budúcnosti.“

9. Sledujete sami seba, úprimne si priznávate vaše poklesky a nebránite sa následným pocitom hanby a usvedčenia

„Vidí sa mi, že kto s najväčšou prísnosťou skúma vlastné zlyhania, nestranne obviní a opraví seba samého vždy, keď šliapne vedľa, či (a to je takmer rovnako chvályhodné) na základe rady sa stáva pevnejším a lepším, ako aj do budúcnosti schopnejším a pripravenejším zniesť napomenutie, ten opravdivo a úprimne odmietol a opustil neresť.“

10. Snažíte sa napodobňovať cnostných mužov

„Pretože toto je zvláštnym znakom skutočnej znalosti, totiž vášnivo milovať spôsob života tých, ktorých skutky napodobňujeme a na základe čestného názoru si ich uctiť tým, že konáme tak, ako oni.“

11. Ste pokojnejší a máte veci viac pod kontrolou

„Keď vezmeme do úvahy, že pokrok [v cnostnom živote] zrejme spočíva v určitom zmiernení a ovládaní tých istých vášní, ktoré v sebe nosíme, nevyhnutne z toho vyplýva, že ak budeme naše vášne pozorovať v ich vzájomných vzťahoch aj samostatne, poľahky objavíme ich rozdiely. Napríklad si môžeme všimnúť, keď najprv porovnáme vášne s nimi samými, či sú naše túžby umiernenejšie ako bývali, či je náš strach a hnev čoraz pokojnejší a či sme alebo nie sme schopnejší uhasiť rozhorčenie a plameň vášní lepšie ako kedysi.“

12. Nemáte pocit, že by ste mali niečo skrývať; so sebadôverou uvítate hodnotiace pohľady najbližších

„Uvedomte si, ak sa mladému mužovi vo svete darí, je obvyklé, že netúži po ničom inom, ako byť videný v spoločnosti cnostných a dobrých mužov a ukázať im všetok svoj nábytok, svoju pracovňu, svoju manželku a deti, svoju študovňu, denník a zbierky. A je sám so sebou taký spokojný, že si želá, aby jeho otec či tútor boli stále nažive, aby ho mohli vidieť, akým dobrým spôsobom žije, aby mohli pozorovať jeho život a skutky. Ale naopak tí, ktorí zanedbávajú svoje podnikanie alebo sa vo svete stratili, neznesú pohľady alebo spoločnosť svojich blízkych bez toho, aby pritom neboli ustrašení a zmätení.“

13. V pokore si uvedomujete, že bez ohľadu na to, koľko ste sa už naučili, stále nemáte všetko jasné

„Tak to je medzi študentami filozofie – tí, ktorí toho v hlave veľa nemajú a sú najmenej pevní a stáli, majú vždy najväčšiu mieru sebavedomia, formálnosti a upätosti v správaní, vyzerajú najväčší, chodia namyslene, povyšujú sa nad ostatných a s najvyššou aroganciou a prísnosťou ich odsudzujú. Avšak akonáhle sa ich mozgy začnú plniť a vďaka pevným názorom sa stanú pozornejšími, pozrú sa do svojho vnútra a úplne zanechajú ten drzý a arogantný humor, ktorý sa hodí len k neskúseným mladíkom.“

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   Rovnováha v živote a práci


zdroj: artofmanliness.com
preklad: Daniel Zamečnik
korektúra: Ivana Varga
fotografia:

Ak ti článok pomohol, budeme radi ak nás podporíš zakúpením našich produktov:

Všetky produkty

Ďalšie čítanie...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *