Marcus Aurelius - čo sa môžeme naučiť od jedného z najmocnejších mužov v histórii 1

Marcus Aurelius – čo sa môžeme naučiť od jedného z najmocnejších mužov v histórii

Marcus-Aurelius

Marcus Aurelius bol rímskym panovníkom v rokoch 161 – 180. Bol posledným z “piatich dobrých cisárov” a je považovaný za jedného z najdôležitejších stoických filozofov, hoci on sám by sa takto neoznačil.

Okrem rozmachu Rímskej ríše sa Marcus Aurelius zapísal do dejín aj svojím “denníkom”, ktorý po jeho smrti vyšiel pod názvom Myšlienky k sebe (v angličtine ako Meditations). Vďaka tomuto dielu máme možnosť nahliadnuť do života jedného z najmocnejších mužov v histórii a vidieť ho nie len ako panovníka, ale aj ako obyčajného muža, ktorý rozmýšľa o živote, smrti, moci, hneve, bolesti a sláve.

Práve z knihy Myšlienky k sebe pochádzajú nasledujúce citáty, ktoré majú rovnakú váhu teraz ako pred 2000 rokmi.


1. Kontroluj svoju myseľ

Rozhodni sa, že nie si zranený, a nebudeš sa cítiť zranený. Ak sa necítiš zranený, ani si zranený nebol.

Choose not to be harmed—and you won’t feel harmed. Don’t feel harmed—and you haven’t been.

Veci, nad ktorými rozmýšľaš, predurčujú kvalitu tvojej mysle. Tvoja myseľ berie na seba farbu tvojich myšlienok.

The things you think about determine the quality of your mind. Your soul takes on the color of your thoughts.

2. Maj cieľ vo všetkom, čo robíš

Ľudská duša degraduje, ak dovolí svojim činom a podnetom byť bez cieľa – byť náhodné a nesúvislé. Aj najmenšie činy majú smerovať k cieľu.

The human soul degrades itself: When it allows its action and impulse to be without a purpose, to be random and disconnected: even the smallest things ought to be directed toward a goal.

3. Nehnevaj sa

Ak začínaš strácať nervy, pamätaj: Na zúrivosti nie je nič mužné. Sú to zdvorilosť a láskavosť, ktoré definujú ľudskú bytosť – a muža. Mužmi sú tí, ktorí majú silu, nervy a guráž, nie nahnevaní ufňukanci. Reagovať pokojne znamená reagovať s nadhľadom, čo je prejavom sily. Bolesť je opakom sily, rovnako ako hnev. Oboma trpíme a obom podliehame…

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   Hranie videohier?

When you start to lose your temper, remember: There’s nothing manly about rage. It’s courtesy and kindness that define a human being—and a man. That’s who possesses strength and nerves and guts, not the angry whiners. To react like that brings you closer to impassivity—and so to strength. Pain is the opposite of strength, and so is anger. Both are things we suffer from, and yield to…

4. Nehľadaj pomstu

Najlepšou pomstou je nebyť ako oni.

The best revenge is not to be like that.

5. Poznaj svoje miesto a to, že všetko je dočasné

Pamätaj: Hmota. Ako málo jej zdieľaš. Čas. Aký krátky a pominuteľný je tvoj podiel. Osud. Ako malú rolu v ňom hráš.

Remember: Matter. How tiny your share of it. Time. How brief and fleeting your allotment of it. Fate. How small a role you play in it.

Len idiot by mohol mať pocit vlastnej dôležitosti, úzkosti alebo akéhokoľvek rozhorčenia. Akoby veci, ktoré nás hnevajú, mali trvať navždy.

It would take an idiot to feel self-importance or distress. Or any indignation, either. As if the things that irritate us lasted.

6. Nestavaj svoje šťastie na iných ľuďoch

Nikdy ma neprestáva udivovať, že hoci milujeme seba viac ako iných ľudí, záleží nám na ich názore viac ako na našom vlastnom.

It never ceases to amaze me: we all love ourselves more than other people, but care more about their opinion than our own.

Ctižiadosť znamená odvodzovať naše blaho od toho, čo hovoria alebo robia iní ľudia. Sebastrednosť znamená odvodzovať ho od vecí, ktoré sa nám stanú. Rozumnosť znamená odvodzovať ho od našich vlastných činov.

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   Svet bez mužov

Ambition means tying your well-being to what other people say or do. Self-indulgence means tying it to the things that happen to you. Sanity means tying it to your own actions.

7. Nechoď za pôžitkom

Ak nasleduješ pôžitok, len ťažko sa vyhneš nesprávnym rozhodnutiam.

If you pursue pleasure, you can hardly avoid wrongdoing.

8. Nauč sa čeliť bolesti

To, čo povedal Epicurus, by malo pomôcť: bolesť nie je neúnosná ani nekonečná, pokiaľ pamätáš na jej limity a nezveličuješ ju svojou predstavivosťou.

What Epicurus said should help: that pain is neither unbearable nor unending, as long as you keep in mind its limits and don’t magnify them in your imagination.

Ak to neškodí tvojmu charakteru, ako to môže uškodiť tvojmu životu?

If it doesn’t harm your character, how can it harm your life?

Neškodí mi to, ak to za škodlivé nepokladám. Môžem sa tak rozhodnúť.

It doesn’t hurt me unless I interpret its happening as harmful to me. I can choose not to.

9. Buď skromný

Je možné byť dobrým človekom aj bez toho, aby si to niekto všimol. Pamätaj na to.

It’s quite possible to be a good man without anyone realizing it. Remember that.

 

korektúra: Ivana Badiarová

Ak ti článok pomohol, budeme radi ak nás podporíš zakúpením našich produktov:

Všetky produkty

Ďalšie čítanie...

6 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *