O ťave, levovi, drakovi a dieťati. 1
|

O ťave, levovi, drakovi a dieťati.

Nemecký filozof Friedrich Nietzsche v knihe „Tak vravel Zarathustra“ predstavuje svoj koncept Nadčloveka, čo je nemecké slovo Ubermensch. Myslite na to, že Nietzsche písal pred viac ako 150 rokmi. Jeho koncept Nadčloveka bol a je sporný, jeho myšlienky sú pre mnohých moderných čitateľov niekedy ťažké. Sám sa prehrýzam filozofovými myšlienkami s obtiažami a s niektorými zásadne nesúhlasím. Nietzscheho dedičstvo bolo od jeho smrti skresľované mnohými stranami, aby vyhovovalo ich vlastným programom. Nakoniec skreslenie hrozí aj v tomto článku, tak premýšľajte. Ideál samotného Nadčloveka je však veľmi zaujímavý.

Nemecký filozof Friedrich Nietzsche v knihe „Tak vravel Zarathustra“ predstavuje svoj koncept Nadčloveka, čo je nemecké slovo Ubermensch. Myslite na to, že Nietzsche písal pred viac ako 150 rokmi. Jeho koncept Nadčloveka bol a je sporný, jeho myšlienky sú pre mnohých moderných čitateľov niekedy ťažké. Sám sa prehrýzam jeho myšlienkami s obtiažami a s niektorými zásadne nesúhlasím. Nietzscheho dedičstvo bolo od jeho smrti skresľované mnohými stranami, aby vyhovovalo ich vlastným programom. Nakoniec skreslenie hrozí aj v tomto článku, tak premýšľajte. Ideál samotného Nadčloveka je však veľmi zaujímavý.

Workshop
ACT – ZÁKLADY 7 NÁVYKOV SKUTOČNE EFEKTÍVNYCH ĽUDÍ

Už len 4 voľné miesta!

Tento dvojdňový workshop rozvíja vnútornú motiváciu, výkonnosť a efektivitu jednotlivcov, s dôrazom na osobné vedenie. Pamätaj, že vedenie (seba samého) je jedným z cieľov a úloh muža 21.storočia podľa Mužom.sk.

ACT (Act – Active ako akcia, čin, konanie)

Pre koho je seminár určený: Pre mužov, ktorí hľadajú možnosť ďalšieho osobného rastu, mužov s vysokým potenciálom, mužov, ktorí chcú badateľné zlepšenie produktivity a efektivity, mužov, ktorí si chcú nastaviť vnútornú motiváciu, postoje a inšpirovať sa k rozvoju osobnosti.

VIAC INFO

„Človek je niečo, čo treba prekonať. Človek je lano natiahnuté medzi zvieraťom a Nadčlovekom – lano nad priepasťou. Na človeku je skvelé, že je mostom a nie cieľom.“

To, o čom Nietzsche hovorí, je osobná premena praktickým a dosiahnuteľným spôsobom. Odhliadneme od iných Nietzscheho teórií o tom, čo je cieľom transcendencie, a zameriame sa výlučne na myšlienku samotného Nadčloveka.

Poviem to rovno. Každý z nás na tom môže byť lepšie.

Nezáleží na tom, v akej oblasti sa pohybujete alebo aké sú vaše ciele a vízie. Ak nepodniknete praktické kroky smerom k dosiahnutiu cieľov, o ktoré sa usilujete, ste v podstate mŕtvoly vo vode, zmietaní v moriach života. Jednoducho sa vzášate a nechávate sa unášať okolnosťami. Náš súčasný stav by nemal byť nemenný, ale skôr krokom na ceste k dosiahnutiu nejakého vysokého a vznešeného cieľa. Nezáleží na tom, aký je váš cieľ alebo aký typ človeka by ste mohli byť; faktom je, že vaše súčasné ja vám pravdepodobne stojí v ceste. “Som niečo, čo treba prekonať”, síce znie drsne, ale stretávam sa s tým denne pri tréningu, pri narážaní na limity môjho myslenia alebo presvedčenia. Ste mostom k svojim snom.

To je povaha osobného rastu. Nekomplikovať a konať. Vždy sa zlepšovať.

Aby ste boli skutočne nažive, potrebujete cieľ. Musíte mať v mysli nejakú víziu seba samých, ktorú by ste chceli uskutočniť. Či už táto vízia zahŕňa byť silnejší, stať sa lepším rodičom alebo partnerom, rozvíjať svoje podnikanie, skončiť s prácou, ktorú nenávidíte, získať vzdelanie alebo čokoľvek iné, čo máte na zozname úloh. Keď vstanete a spravíte niečo konkrétne, robíte prvé kroky k tomu, aby ste sa stali Supermanom. A ako všetci vieme, prvý krok býva často najťažší.

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   MOVEMBER

Hlavnou postavou Nietzscheho knihy nie je samotný Nadčlovek. Je to chlapík menom Zarathustra (založený na historickom perzskom Zoroasterovi). Zarathustra je šikovný chlap. Strávil desať rokov na hore meditáciou o stave ľudstva a správnej ceste životom. Postupne však začne cítiť samotu. Chýba mu spoločnosť ľudstva a chce šíriť svoje myšlienky, aby sa pokúsil pozdvihnúť ho. Vydá sa teda na zostup a doslova, len čo vykročí z osamelej hory, niekto mu povie, že je blázon, keď sa snaží dosiahnuť svoje ciele.

Všetci ste to počuli. Ľudia vás dajú rýchlo dole. Niekedy vás najviac brzdia ľudia, ktorých milujete. Možno sa obávajú zmeny, ktorú sa snažíte dosiahnuť. Bez ohľadu na to, niekedy vás vaši priatelia nepodporujú tak, ako by ste chceli a potrebovali. V Zarathustrovom prípade je to starý muž, ktorý hovorí, že svet nie je pripravený prijať myšlienku o nadčloveku. Potom sú to ľudia z neďalekej dediny, ktorí sa verejne vysmievajú a zahanbujú starého Zarathustru.

Nevyhnutne začne pochybovať o svojej voľbe. Už ste o sebe niekedy pochybovali? Mne sa to stáva opakovane, takmer pravidelne. Chcete prijať novú výzvu alebo dať výpoveď v práci a robiť to, čo milujete, no hlasy v našich hlavách spôsobujú, že pochybujete o tom, čo je tá správna voľba, a hovoria nám, aby ste zostali tam, kde ste. Dokonca prepadáte panike, keď si uvedomíte, že iní môžu trpieť v dôsledku vašich činov. Rovnako ako Zarathustra musíte prekonať tieto pochybujúce hlasy a urobiť prvý krok.

Je to vždy prvý krok, ktorý n vás najviac trápi.

V Zarathustrovi sme oboznámení s myšlienkou troch metamorfóz. Toto je metafora, v ktorej Nietzsche opisuje, ako sa z vôle človeka stane ťava, ťava sa stane levom, lev zabije draka a stane sa dieťaťom. Znie to komplikovane, ale je to naozaj veľmi jednoduché.

Keď dovolíte, aby sa vaša vôľa alebo charakter správali ako ťava, správate sa ako ťažné zviera. Taká je ťava; naložíte na ňu všetky naše ťažké bremená a prinútite ju niesť ich za vás. Zvyčajne sa pristihnete, že nesiete bremená iných ľudí. Touto záťažou môžu byť očakávania ľudí od nás, môžu to byť vaše povinnosti, môže to byť zmýšľanie a ideológia, v ktorej ste vyrastali. Je to ťažké bremeno a nie je ľahké pohybovať sa po zvolenej ceste, keď vás iní ľudia zaťažujú toľkými kecami. Vtedy musíte prekonať ťaviu formu a striasť zo seba všetky tie bremená. Niekedy to spôsobuje trenie. Iní ľudia, dokonca aj ľudia, ktorí nás milujú, majú očakávania, ako sa budete ideálne správať. Keď vystúpite zo škatuľky, do ktorej nás umiestnili, vydesia sa. Nevedia, čo sa stane, pretože už nedokážu predvídať naše správanie a táto neistota spôsobuje strach. Nikdy nie je ľahké vydať sa na cestu sám, ale ak sa necháte ovládať tým, čo od vás chcú iní, budete navždy ťažné zviera. Takže by ste sa mali rozhodnúť oslobodiť sa.

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   Menej a dôsledne

Akonáhle to urobíte, stanete sa levom. Ste sami a podnikáte kroky k svojmu cieľu, naháňate svoje ambície bez ohľadu na to, čo si o tom ľudia myslia. Pravdepodobne začnete vidieť pokrok a cítiť sa dosť nadšení. Uvedomujete si, že aj keď bolo náročné začať, je lepšie byť v pohybe ako stagnovať. Vybudujete si pocit hrdosti a vlastnej hodnoty, ktorý ste možno nikdy predtým nepocítili.

Takže, ako lev šantíte po púšti, keď zrazu narazíte na draka. Obrovský drak. Drak pozdraví a predstaví sa ako “Musíš”. Hrozivé meno. Pozriete sa bližšie a všimnete si, že dračie šupiny sú vyrobené zo zlata, a uvidíte, že na každej jednej šupine je vyrazený zákon „Musíš“, ktorý stanovuje nejaké všeobecne uznávané pravidlo správneho správania. Cítite obavy; príliš sa nestaráte o to, čo vám drak prikazuje robiť. Máte cieľ, ktorý musíte dosiahnuť, a táto bytosť vám stojí v ceste. Mohli by ste ísť domov s chvostom medzi nohami, ale ak to urobíte, budete nevyhnutne ľutovať, že ste nevyužili šancu a nepokračovali ku hviezdam, keď ste chceli. Vzdať sa úlohy teraz znamená vrátiť sa do predchádzajúceho stavu ťavy, ťažného zvieraťa, ktorému chýba vlastná vôľa.

Dobre viete, čo máte robiť. Zabiť toho draka je vaša práca, povinnosť voči sebe, možno osud. Nietzsche hovorí, že meno leva je v skutočnosti „Chcem“. Postaví sa proti drakovi „Musíš“ tým, že odmietne poslúchnuť a pokračuje vo svojej vlastnej vôli.

V určitom bode nášho života musíte prestať hovoriť ľuďom áno. Ak sa stanete človekom, ktorý súhlasí s tým, čo od nás očakávajú iní, stratíte zmysel pre zmysel, identitu a vôľu. Niekedy musíte povedať nie svojim priateľom a áno sami sebe. Táto metamorfóza opäť nie je jednoduchá, pretrháva mnoho väzieb, no akonáhle sa to podarí, ste opäť ako dieťa.

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   Bojovníkov sprievodca k pravej mužnosti

S detskou metaforou sa môže zdať, že robíme krok späť. Sám som tomu chvíľu nerozumel. Kto by chcel byť deckom, keď môže byť levom, ktorý bojuje s drakom? Ale návrat do detského stavu symbolizuje zrod tvorivého potenciálu. Lev nevie tvoriť. Lev je zviera s čistou vôľou. Levy presadzujú svoju vôľu tvárou v tvár nepriazni osudu. Ovládajú a zabíjajú svojich nepriateľov. Ale akonáhle je drak trestu mŕtvy, lev je na konci. Dosiahol svoju hranu. Po získaní slobody je na dieťati v nás, aby vyrástlo a vytvorilo to, čo považuje za svoj cieľ. Keď sa zmeníte z leva na dieťa, máte šancu formovať svoj život akýmkoľvek spôsobom, ktorý uznáte za vhodný. Ak je to potrebné, vždy môžete vrátiť tú leviu energiu, aby ste sa znova presadili. Ale akonáhle to urobíte a získate trochu priestoru na dýchanie, nasmerujte svoje vnútorné dieťa, tú časť vás, ktorá stelesňuje čistý potenciál a sníva veľké sny. Potom vytvorte svoj svet tak, ako vám to diktuje vaša vôľa.

Kniha „Tak vravel Zarathustra“ je zlatou baňou múdrosti pre každého, kto sa zaoberá prekonaním svojho súčasného stavu a vytvorením najlepšej verzie seba samého. Odporúčam vám ju.

Zatiaľ bude stačiť, keď urobíme prvý krok a zabijeme draka. Opýtajte sa sami seba, kde vo svojom živote nachádzate najväčší odpor? Nenávidíte svoju prácu? Brzdí vás rodina? Máte nejaké kreatívne možnosti? Máte v živote nejaké výrazné ambície? Zistite, aký život skutočne chcete žiť, a potom zistite, čo vám v tom bráni. Keď to budete vedieť, identifikovali ste svojho draka. Potom všetko, čo musíte urobiť, je presadiť svoju vôľu tvárou v tvár nepriazni osudu a odhalíte sebe a svetu, že sa nenecháte potlačiť. Akonáhle to urobíte, nájdite v sebe dieťa, ktoré sa teší z tvorenia a realizácie potenciálu.

Potom ho osloboďte.


korektúra:
fotografia: unsplash.com

Ak ti článok pomohol, budeme radi ak nás podporíš zakúpením našich produktov:

Všetky produkty

Ďalšie čítanie...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *