Plány sú nanič, ale... 1
Ostatné Zručnosti

Plány sú nanič, ale…

Každú nedeľu si plánujem nasledujúci týždeň. Napíšem si všetky veci, ktoré potrebujem stihnúť a potom si ich rozvrhnem na jednotlivé dni.

Hoci sa snažím plánovať pomerne voľne (nerozvrhujem si činnosti na presné hodiny), aj tak to nikdy nejde presne tak, ako si to naprojektujem. Počas týždňa nevyhnutne vyvstávajú nečakané potreby a situácie, ktoré moje naplánované zámery rozhádžu.

Každú nedeľu si plánujem nasledujúci týždeň. Napíšem si všetky veci, ktoré potrebujem stihnúť a potom si ich rozvrhnem na jednotlivé dni.

Hoci sa snažím plánovať pomerne voľne (nerozvrhujem si činnosti na presné hodiny), aj tak to nikdy nejde presne tak, ako si to naprojektujem. Počas týždňa nevyhnutne vyvstávajú nečakané potreby a situácie, ktoré moje naplánované zámery rozhádžu.

Vzhľadom na túto nepredvídateľnosť života by sa mohlo zdať, že plánovanie vôbec nemá význam. Nič však nie je ďalej od pravdy.

Vojenský stratég John Boyd sformuloval tzv. OODA Loop – myšlienkový nástroj, ktorý je obzvlášť nápomocný pri rozhodovaní sa v chaose a neistote vojny. A rovnako tak života. Prechádza štyrmi fázami – Pozorovanie, Zorientovanie sa, Rozhodovanie, Konanie (angl. originál Observe, Orient, Decide, Act, z toho akronym OODA).

Keď pozorujeme, všímame si reliéf krajiny a odhaľujeme jej strategické výhody i nástrahy.

Pri orientovaní sa navrhujeme kurz a snažíme sa zistiť, či súhlasí so súčasnou a neustále sa meniacou realitou. Ak áno, môžeme úplne preskočiť krok rozhodovania a prejsť priamo ku konaniu. Ak nie, zahodíme starý návrh a sformulujeme plán, ktorý lepšie mapuje situáciu na bojisku.

Keďže však vytváranie pôvodného plánu už máme za sebou, dokážeme v tomto bode lepšie rozhodnúť o ďalšom postupe, nezačíname „na zelenej lúke“. Čiastkové ciele sú nám už známe, potrebujeme nájsť len iný spôsob na ich dosiahnutie.

Nad svojím protivníkom (či už skutočným alebo len metaforickým) vyhráva ten, kto stihne ako prvý zvládnuť všetky štyri fázy. Naša schopnosť pozorovať a zorientovať sa podmieňuje rýchlosť našich nasledovných krokov.

Toto mal na mysli Generál Dwight D. Eisenhower, keď povedal: „Plány sú nanič… ale plánovanie je všetkým.“


preklad: Daniel Zámečník
korektúra: Jana Lászlóová
zdroj: artofmanliness.com
foto: unsplash.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*