Začnime tu - Ovládanie 1
Život muža

Začnime tu – Ovládanie

yoda1

Čo je mužnosť? Aj keď sa na túto otázku neodpovedá ľahko, keď sa s mužnosťou stretnete, rozoznáte to. Napriek tomu som sa rozhodol definovať štyri nutné vlastnosti, ktoré tento stav definujú. Česť, sila, odvaha a OVLÁDANIE.

V skutočnosti neviem celkom nájsť slovo, ktoré by plne vyhovovalo predstave, ktorú mám v hlave. Nakoniec, možno vo vašich  komentároch nájdem to správne slovo. V každom prípade dúfam, že v budúcnosti, pri objavovaní tejto témy, nájdem jasný pojem.

Obsahom slova, ktoré dnes hľadáme, je nadobúdanie zručnosti, vedomosti, schopnosť kontrolovať technológie, ale aj seba samého. Nemusíme premýšľať prvoplánovo o SEBAovládaní, ale aj o ďalších oblastiach.

Historicky bolo pre muža vždy dôležité ovládať nejaký súbor zručností, ale i seba samého. Myslím, že vždy bol oceňovaný v skupine skôr ten, kto porozumel, ako môžu vedomosti pomôcť kmeňu alebo rodine. V protipóle si predstavujem apatického muža, ktorý neinvestuje do svojej existencie, pretože je odovzdaný „osudu”. Rezignovať na svoje schopnosti a vedomosti znamená stať sa pre skupinu príťažou. Je pravda, že som niekoľkokrát písal o potrebe sily v mužovom živote. Napriek tomu, že som uviedol, že nemusí ísť o silu fyzickú, táto predstava zostáva zakorenená. Myslím, že jeden skúsený stopár, vynálezca alebo lekár dokáže byť užitočnejší ako skupina fyzicky silných mužov. A teraz si predstavte, že spojíme tento druh ovládania zručností/vedomostí a sily do jedného človeka, ktorý má osobnú česť a odvahu. Ak by sa vám nepozdávalo hľadanie ideálu alebo nejakej kalokagatie, tak si jednoducho predstavte kmeň, kde je každá vlastnosť zastúpená a navzájom sa členovia dopĺňajú a podporujú. Spojenie týchto vlastností dáva v každom prípade zmysel, či už hľadáme obdivuhodného muža, alebo atraktívnu komunitu.

Nevynechajme ani sebaovládanie. Schopnosť zastaviť sa v momente, keď je moje správanie deštrukčné, nie je prirodzená každému. Stačí sa pozrieť na množstvo obéznych ľudí. Rovnako tak kontrola toho, čo mi náhodou medzi rečou ujde a malo zostať tajomstvom, nebýva pre každého jednoduchá. Ovládanie aj v tomto prípade je pre muža esenciálnou vecou.

Bolo by jednoduché prehliadnuť túto vlastnosť v porovnaní s ďalšími troma. No na mnoho vecí potrebujeme práve ovládanie. Technológie potrebujú ovládanie, zbrane potrebujú ovládanie, stratégiu potrebujeme ovládať. Na druhú stranu, vedomosti, bez odvahy použiť ich, sú len informácie.

Tieto vlastnosti spoločne dokážu vytvoriť obraz mužnosti. Často sme presviedčaní, že muža definuje sila, alebo česť, alebo odvaha, alebo zručnosť. Pri mojom premýšľaní som dospel k názoru, že tieto schopnosti musia byť prepojené. Všetky štyri potrebujú byť zastúpené v mojej výbave. Rovnako tak sa musíme vyvarovať ich príliš úzkej definícii. Sila nemusí byť iba fyzická, ovládať nemusíme iba remeslo, odvaha sa neprejavuje len vo vojne. Premýšľam, či si tak nevytváram príliš výhovoriek a širokých definícií, kde sa vlastne vojde každý. Tak predsa len trocha striktnejšie… Muž sa má snažiť o fyzickú silu, osobnú česť, prejavenú odvahu a ovládanie zručností a seba samého.

Sila, česť, odvaha, ovládanie sú „alfa cnosťami” mužov po celom svete. Sú to základné hodnoty, pretože bez nich sa nemôžeme zaoberať „vyššími” cnosťami. Na to, aby sme mohli filozofovať, musíme najprv prežiť. Môžeme k týmto hodnotám pridávať a tvoriť pravidlá a morálne kódexy, na to, aby sme ich riadili, ale ak ich odstránime z rovnice, neopúšťame len cnosti špecifické pre mužov, ale opúšťame hodnoty, ktoré tvoria civilizáciu. – Jack Donovan


korektúra: Ivana Badiarová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*