Ako byť renesančným mužom 1
Život muža

Ako byť renesančným mužom

SplitShire-0245

Každý muž by sa mal snažiť dosiahnuť svoj plný potenciál. Svet súťaživosti, v ktorom žijeme, kladie dôraz na hyperšpecializáciu ako spôsob, ako sa posúvať vpred. Diplomy z univerzity zužujú oblasť špecializácie študentov, aby im umožnili napĺňať špecifickú potrebu. Mladí chlapci sú povzbudzovaní, aby si zvolili jediný šport, v ktorom vynikajú, ak chcú mať akúkoľvek nádej na neskoršiu univerzitnú či profesionálnu kariéru. Tento trend nanešťastie pomaly eliminuje kedysi populárnu snahu stať sa vyváženým mužom.

Workshop
ACT – ZÁKLADY 7 NÁVYKOV SKUTOČNE EFEKTÍVNYCH ĽUDÍ

Už len 2 voľné miesta!

Tento dvojdňový workshop rozvíja vnútornú motiváciu, výkonnosť a efektivitu jednotlivcov, s dôrazom na osobné vedenie. Pamätaj, že vedenie (seba samého) je jedným z cieľov a úloh muža 21.storočia podľa Mužom.sk.

ACT (Act – Active ako akcia, čin, konanie)

Pre koho je seminár určený: Pre mužov, ktorí hľadajú možnosť ďalšieho osobného rastu, mužov s vysokým potenciálom, mužov, ktorí chcú badateľné zlepšenie produktivity a efektivity, mužov, ktorí si chcú nastaviť vnútornú motiváciu, postoje a inšpirovať sa k rozvoju osobnosti.

VIAC INFO

Gentleman by nemal mať kontrolu len nad jedným či dvoma, ale nad všetkými aspektami svojej osobnosti a mal by pracovať na zväčšovaní svojich schopností každým možným spôsobom. Ak je požehnaný darom inteligencie, nemal by sa v akademickej oblasti usilovať až na úkor svojho zdravia. Podobne kreatívna osobnosť by nemala muža viesť k tomu, aby sa izoloval a ignoroval spoločenský aspekt svojho bytia. Vynikanie v jednej oblasti neberie pozornosť od snahy zlepšiť sa v ostatných oblastiach, ale slúži na zvyšovanie kompetencií v doplnkových oblastiach, čo dáva mužovi väčšie porozumenie sebe samému a svetu okolo neho.

Ideál renesančného muža pochádza z Talianska a je založený na viere, že mužova kapacita na osobný rozvoj nemá hranice; kompetencie v širokom rozsahu zručností a oblastí vedomostí by mali byť cieľom každého muža a každý ich má na dosah. Nasleduje prehľad oblastí, ktoré musíte zvládnuť, aby ste sa stali renesančným mužom.

Vedomosti

Získanie vedomostí je ústredným aspektom rozvoja muža. Pohľad na významných renesančných mužov v histórii jasne ukazuje, že tento aspekt je medzi ich cieľmi najčastejší a najrozšírenejší. Muž musí mať široké znalosti vo všetkých akademických oblastiach, aby si zaistil svoje schopnosti. Od tradičného renesančného muža sa očakáva, že nebude mať len všeobecné znalosti o mnohých témach, ale bude expertom aspoň v dvoch či viacerých z týchto oblastí. Veda, literatúra, matematika, gramatika, história kultúry a politika sú dobré miesta, kde začať.

Začnite odoberať periodiká, ktoré budú rozširovať váš rozsah vedomostí a nie ho obmedzovať. Nečítajte len tie blogy, ktoré potvrdzujú to, čomu už veríte. Ak musíte pozerať televíziu, pozerajte programy, ktoré budú brúsiť vašu inteligenciu a dôvtip a zároveň zvyšovať vaše povedomie o historických udalostiach a aktuálnych politických pomeroch. Kúpte si mapu sveta alebo glóbus a študujte ich. Väčšina mužov by bola tým, čo nevedia, zahanbená, keby na to došlo. Urobte si zoznam klasických kníh, ktoré ste ešte nečítali, a vyhraďte si každý deň čas, aby ste to začali naprávať. Nič neodhalí mužovi ignoranciu a nedostatok kultúrneho povedomia rýchlejšie ako chybné geografické znalosti či chýbajúce literárne znalosti.

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   Vešiak môže byť perfektný darček - Mekko

Venujte sa materiálu, ktorý je pre vás zatiaľ neznámy či odporuje vaším aktuálnym myšlienkam. Nedostatok času nie je ospravedlnením. Požičajte si z knižnice audioknihy o objektívnej politike, vedeckých výskumoch a náboženských praktikách, o ktorých neviete skoro alebo vôbec nič, a počúvajte ich na ceste do školy či práce. Alebo si zapnite National Public Radio. To je základ na rozširovanie vašich osobných postjov a zvýši to vaše kompetencie aj sebadôveru.

DARUJ 2% Z DANE MUŽOM.SK:

Takmer desať rokov narúšame komfort mužov a prinášame tak zmenu.

O.z. Mužom.sk je pripravené, s vašou podporou, prinášať možnosti a príležitosti teenagerom aj zrelým mužom v online priestore, aj na živo.

Pomôžte nám osloviť ešte väčší počet mužov svojimi 2% z dane.

VIAC INFO

Fyzický rozvoj

Nie každý muž je dokonale atletický, ale to nie je ani náhodou dôvod zanedbávať udržiavanie svojho fyzického ja. Cvičenie tela je úplne rovnako dôležité ako cvičenie mysle a výskum ukazuje, že obidva druhy cvičenia sa do značnej miery navzájom dopĺňajú. Leonardo da Vinci, ktorého mnohí považujú za ideálny model renesančného muža, bol známy ako skvelý vedec, vynálezca, maliar a hudobník. Hovorilo sa o ňom tiež, že si počas svojho života udržiaval výbornú kondíciu.

Pre väčšinu mužov nie je venovanie sa fyzickej aktivite súčasťou živobytia, takže je to oblasť, ktorá musí byť udržiavaná skrze osobnú disciplínu. Nastavte si správne stravovanie a obmedzujte svoj príjem nezdravých jedál a nápojov. Toto je základná zložka zdravia každého muža. Každý víkend si musíte vyhradiť čas na pravidelné cvičenie, či už je to behanie, bicyklovanie či zdvíhanie závaží. Nájdite si aktivity, ktoré máte radi a ktoré vám nebudú pripadať ako drina.

Stanovte si osobnú cieľovú dĺžku či trvanie vášho cvičenia a posúvajte ich, keď ich dosiahnete. Pracujte s ďalšími ľuďmi, ktoré majú podobné ciele a schopnosti, aby ste sa navzájom kontrolovali. Ak vám na začiatku nestačí sebamotivácia, zúčastňujte sa spoločných pretekov či maratónov, aby ste si udržali zodpovednosť. Fyzické zmeny, ktorým budete svedkom, a disciplína, ktorú si nastolíte, budú mať určite pozitívne prejavy vo všetkých ostatných oblastiach vášho života.

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   Zabezpečovať

Spoločenské úspechy

Správne nastavený sociálny život je azda najdôležitejším faktorom rozhodujúcim o tom, či si muž udrží svoje duševné zdravie a zdravý rozum. Nehovoriac o tom, že silné medziľudské schopnosti robia mužia príťažlivým kandidátom na priateľské aj ľúbostné vzťahy. Je tiež zodpovednosťou muža ako občana významne sa počas života podieľať na živote svojej spoločnosti, či už prostredníctvom času, peňazí alebo obidvoch.

Mužov spoločenský život začína pri jeho vlastnej osobnosti, oblasti, ktorá vyžaduje veľké množstvo pozornosti a sebaskúmania. Musíte rozoznať, čo máte, čo môžete ponúknuť ostatným, a neustále pracovať na zvyšovaní svojho príspevku do životov iných. Zlepšujte si schopnosť počúvať, pretože každý chce byť vypočutý. Staňte sa silným konverzačným typom. Toto je kombinácia záujmu o životy ostatných a hovorenia o tom, čo zaujíma vás samých. To prvé je len uvedomením si prirodzenej hodnoty ostatných. Druhé závisí od vašich znalostí spoločenských problémov a vplyvov, ako aj vašej schopnosti viesť ich správnym spôsobom, a to čítaním reakcií ostatných. Zistíte, že tento osobný rozvoj charizmatických spôsobov vám môže byť viac nápomocný ako ktorákoľvek iná snaha vo vašom živote.

Prispievanie do života spoločnosti je tiež nevyhnutnou súčasťou udržiavania zdravého spoločenského života. Či už ide o zapojenie sa do miestnej vlády, narukovanie do armády alebo investovanie času do spoločensky prospešnej práce, je to zodpovednosť, ktorú by každý muž mal brať seriózne. Uistite sa, že viete o tom, čo sa deje v spoločnosti na lokálnej aj národnej úrovni. Posúďte svoje silné stránky a nájdite spôsob, ako ich využívať pre vyššie dobro. Veďte miestny športový klub, staňte sa vedúcim skautov, pomáhajte v miestnom útulku pre bezdomovcov alebo zorganizujte spoločenské podujatie. Takéto prispievanie a interakcia v rámci skupiny ľudí je skvelým spôsobom, akým sa ako všestranný človek môžete vyvíjať.

Umenie

V našej spoločnosti niektorí vidia umelecké snahy ako zženštilé či obmedzené na elitnú triedu, ktorá má dosť voľného času na takú ľahkomyseľnosť (prípadne sa odčlenila z hlavnej spoločnosti a nepracuje). Renesančný ideál je s touto mentalitou v ostrom kontraste. Galileo popri svojich majstrovských znalostiach vedy a filozofie maľoval a hral na lutne. Thomas Jefferson bol vyškoleným architektom a počas svojej slávnej politickej kariéry dizajnoval nábytok a tvoril “zlepšováky” pre svoj dom.

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   Prestaň žiť pre uznanie žien (1.časť)

Moderný muž musí rozoznať svoje kreatívne ja ako neoddeliteľnú časť celku. Znalosť umenia, ako aj osobné precvičovanie vlastnej formy jeho vyjadrovania, sa ukazujú byť dôležitými pre osobný rozvoj. Mnoho mužov prehliada svoje osobné talenty v tejto oblasti, pretože sú vnímané ako menej hodnotné či ziskové ako iné schopnosti. Nájdite oblasť umenia, ktorá vás baví, a dajte jej šancu. Máte problém začať? Existuje mnoho škôl, ktoré ponúkajú lacné kurzy umenia pre začiatočníkov.

Mnohé z veľkých mozgov minulosti písali poéziu, aby vyjadrili svoje vízie, ktoré nemohli byť vyslovené skrze vedecké objavy či politické teórie. Zoberte pero a papier a môžete byť prekvapený výsledkom. Ak máte záujem o hudbu či maľovanie, použite to ako svoj spôsob vyjadrenia. Rozšíri to vašu myseľ a naučí vás to niečo o vás samých. Takéto precvičovanie vašej kreatívnej stránky sa pravdepodobne ukáže byť inšpiráciou nielen pre vás, ale aj pre iných ľudí.

Dievča pre všetko alebo skutočný renesančný muž?

Pri množstve dostupných znalostí a tvorbe nových odvetví a mnohých podkategórií existujúcich odvetví je nemožné mať dokonalé znalosti všetkých oblastí. A niektorí môžu tvrdiť, že tí, ktorí sa snažia mať široké znalosti v mnohých oblastiach, nikdy nebudú v žiadnej oblasti dokonalí a iba zopár výnimočných ľudí môže byť skutočne polyhistorickými renesančnými mužmi. Naozaj môžete byť majstrami v tom, pre čo máte vášeň, a zároveň sa snažiť získať kompetencie v mnohých smeroch. Skutočný prínos leží v snažení sa, nie v dosiahnutí dokonalosti. Tým, že sa jednoducho budete snažiť a získavať vedomosti a poznanie v oblastiach, ktoré ovplyvňujú životy nás všetkých, sa stanete lepším mužom a určite sa priblížite tomu, aby ste sa stali nepopierateľným renesančným mužom.

Napísali Ross Crooks a Jason Lankow.

 

Zdroj:artofmanliness.com
Preklad: Kristán Leško
Fotografia: splitshire.com

 

Ak ti článok pomohol, budeme radi ak nás podporíš zakúpením našich produktov:

Všetky produkty

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*