Author: Miloš Gall

Rád si prečíta dobrú knihu. Zájde do divadla v spoločnosti jeho vzácnej priateľky. Milosť a odpustenie sú jeho dva "corner-stones".
Urológ

Urológ

Movember. Asi vám to niečo hovorí. Na začiatku novembra si muži oholia svoje brady a počas celého mesiaca si nechajú rásť…