Inšpirácia menom Malcolm X 1
Ostatné Život muža

Inšpirácia menom Malcolm X

Inšpirácia menom Malcolm X 3

Pri hľadaní inšpirácie väčšinou siahneme po knihách o významných osobnostiach ako Leonardo Da Vinci alebo Elon Musk. V dnešnom článku sa pozrieme na osobu, ktorá nám nie je až taká známa, respektíve blízka, ale nemenej inšpiratívna. Inšpiráciu nachádzame v prístupe k vzdelaniu.

Malcolm X bol významný bojovník za práva černochov, predstaviteľ čiernych moslimov v USA a hovorca hnutia Národ Islamu. Vypracoval sa od pouličného podvodníka až po občianskeho aktivistu, obratného rečníka a filozofa. V autobiografii Malcolma X sa môžeme dočítať o jeho vzdelaní, ktoré sa radikálne líši od štandardného postupu.

Malcolm X už ako dieťa vykazoval určité známky bystrosti. V škole sa mu darilo veľmi dobre a patril medzi najlepších troch študentov vo svojej triede. Mal sen stať sa jedného dňa právnikom. Jeho učiteľ mu poradil, že bude lepšie, ak sa bude obzerať skôr po remeslách a nech sa skúsi stať napríklad tesárom. Prvýkrát si uvedomil, že je diskriminovaný na základe svojej rasy. Onedlho na to Malcolm opustil školu a započal svoj život na ulici. V tomto prostredí sa dal na dráhu zločinu, ktorá vyústila k odsúdeniu za vlámanie na sedem rokov väzenia.

Vo väzení sa rozhodol písať Elijahovi Muhammadovi, ktorý bol náboženský vodca hnutia Národ Islamu. Dvadsaťpäťkrát musel napísať jednostranný list, aby sa stal čitateľným. Nemohol dokonca prečítať text, ktorý sám napísal. Skúsil písať aj svojím kolegom z ulice, ale nikdy nedostal odpoveď, pretože priemerný podvodník a kriminálnik nebol dostatočne vzdelaný ani k napísaniu listu. Začal byť veľmi frustrovaný z toho, že sa nevedel v listoch poriadne vyjadriť.

Zmena nastala v Charlestownskom väzení. Jeho spoluväzeň Bimbi ho v rámci diskusie vždy argumentačne prebil a Malcolm začal žiarliť na jeho vedomosti. Preto sa ho snažil napodobňovať a začal čítať knihy, ktoré boli pre neho skôr španielskou dedinou, pretože nerozumel slovám a pojmom. Ak sa chcel naučiť, čo tieto slová znamenajú a rozšíriť si slovnú zásobu, začal študovať slovník. Listovanie slovníkom mu prinášalo silné vzrušenie z obrovského množstva slov, o ktorých doteraz nepočul. Vyslovil názor, že slovník je ako malá encyklopédia. Učil sa a prepisoval všetky slová od A až po Z. Po rozšírení slovnej zásoby nabral odvahu zobrať do ruky knihu. Konečne rozumel napísanému textu v knihách. Od toho okamihu sa začala jeho cesta k vzdelaniu. Každú jednu voľnú chvíľu vo väzení strávil čítaním kníh. Keď nečítal v knižnici, tak študoval vo svojej cele.

Následne bol Malcolm preložený do Norkfolskej väznice, kde sa nachádzali knihy, ktoré mohli väzňom závidieť študenti vysokých škôl. Dokonca sa tam nachádzali nevybalené knihy, ktoré im daroval súkromný zberateľ Parkhurst. Ten sa v prevažnej miere zaujímal o históriu a náboženstvo. Nemalý vplyv na rozvoj vzdelania Malcolma  malo aj nastavenie Norkfolskej väznice a jej rehabilitačný program, kde väzni chodili na prednášky a pôsobili v debatných krúžkoch.

Knihy čítal vo svojej cele do tretej alebo štvrtej ráno. Neznášal, keď vo väzení vypínali osvetlenie, ale mal to šťastie, že do cely mu prenikalo kúsok svetla a tak mohol pokračovať v čítaní. V hodinových intervaloch stráže kontrolovali jeho izbu. Keď začul kroky, tváril sa, že spí a čakal, kým strážca neodíde, aby sa mohol venovať ďalšiemu štúdiu.

Malcolm čítal diela ako Will Durant – Story of Civilization, H.G. Wells – Outline of History, W.E.B. Du Bois – Souls of Black Folk, J.A. Rogers – Three volumes of Sex and Race, Gregor Mendel – Genetics. Čítal diela aj od Arnolaa Toynbeeho. Poznal Herodota, Sokrata, Aristotela, Platóna, Schopenhauera, Kanta alebo Nietzscheho. Človek by mal problém spomenúť nejakú tému, v ktorej sa nevyznal alebo bola preňho nezaujímavá.

Vzdelanie mu otvorilo nové možnosti a schopnosti. Vynikal v rétorike a dokonca aj v logike. O rétorických schopnostiach svedčia jeho prejavy. Logické schopnosti využíval pri svojej argumentácii. Raz sa ho jeden anglický spisovateľ opýtal: „Ktorá škola je vaša alma mater?” Odpovedal: „Knihy.” Vyjadril sa: „ Ak by som nebojoval za práva černochov, do konca svojho života by som čítal knihy a uspokojoval tak svoju zvedavosť.“

Malcolm využil vo väzení svoj čas na maximum. Je nám príkladom v tom, že je dôležité rozhodnúť sa, konať a vytrvať. Na jeho príklade môžeme vidieť, že vzdelanie nás môže čakať na miestach, o ktorých by sme to povedali najmenej. Nikdy nie je neskoro začať čítať, učiť sa nové zručnosti, študovať ako funguje ľudské telo, čo sa udialo v staroveku, prečítať si mýtické príbehy alebo ako ľudia rozmýšľali v starovekom Grécku. Pravé vzdelanie začína priznaním si vlastnej nevedomosti.

Blažej Richnavský


Korektúra: Jana Lászlóová
Fotografia: ethics.org.au

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*