Pirátsky kódex 1

Pirátsky kódex

pirati

Piráti bývajú bežnou súčasťou chlapčenských snov. Plaviť sa po moriach, hľadať poklady a veľa šermovať! V dospelosti by som k tomu pridal už len rum. Ale málokto z nás vie, že piráti sa riadili prísnymi internými pravidlami. Zákonníkov sa zachovalo niekoľko a dnes vám prinášame dva z nich. Ak sa inšpirujete, budete potrebovať už len dobrú loď a posádku.

Workshop
ACT – ZÁKLADY 7 NÁVYKOV SKUTOČNE EFEKTÍVNYCH ĽUDÍ

Už len 4 voľné miesta!

Tento dvojdňový workshop rozvíja vnútornú motiváciu, výkonnosť a efektivitu jednotlivcov, s dôrazom na osobné vedenie. Pamätaj, že vedenie (seba samého) je jedným z cieľov a úloh muža 21.storočia podľa Mužom.sk.

ACT (Act – Active ako akcia, čin, konanie)

Pre koho je seminár určený: Pre mužov, ktorí hľadajú možnosť ďalšieho osobného rastu, mužov s vysokým potenciálom, mužov, ktorí chcú badateľné zlepšenie produktivity a efektivity, mužov, ktorí si chcú nastaviť vnútornú motiváciu, postoje a inšpirovať sa k rozvoju osobnosti.

VIAC INFO

 

 1. Každý muž má právo vyjadriť sa ku záležitostiam danej chvíle. Má rovnaký nárok na čerstvé zásoby, alebo silný alkohol, ktoré boli kedykoľvek získané. Môže ich používať podľa jeho vôle, pokiaľ sa v dôsledku núdze, pre dobro ostatných, nerozhodne položky zrieknuť.
 2. Každý muž je rovnocenne povolaný prevziať korisť a taktiež je povolené mužom za tejto príležitosti zmeniť si šaty. Ak by podviedli spoločnosť ohľadom hodnoty cenností, klenotov, alebo peňazí, ich trestom je vysadenie na breh. Ak by sa krádež uskutočnila iba medzi dvoma mužmi, vysporiadajú sa odrezaním uší a nosa vinníkovi, vysadením ho na breh, nie však na neosídlené miesto, ale tam, kde sa istotne stretne s ťažkosťami.
 3. Žiadna osoba nebude hrať kocky alebo karty o peniaze.
 4. Svetlá a sviece budú zhasnuté do ôsmej hodiny večer. Ak by mali niektorí členovia posádky náchylnosti piť aj naďalej, nech tak robia na otvorenej palube.
 5. Nech sú nástroje, pištole a šable čisté a hodiace sa do služby.
 6. Nebude medzi nimi žiaden chlapec, ani žena. Ak by bol hocijaký muž prichytený, ako zvádza opačné pohlavie, ktoré prinesie v prestrojení na palubu, musí byť potrestaný smrťou. Okolo ženy nech je na palube urýchlene vystrojená stráž, aby sa zabránilo nezdravým následkom zapríčineným tak nebezpečným nástrojom na rozpol a hádky. Veď tu je ukrytá podlosť. Ten, kto je strážou, mal by byť z najobávanejších bitkárov, aby uchoval cnosť dámy, nesmie nechať nikoho, aby spal s ňou, okrem seba.
 7. Dezertovanie lode a jej priestorov počas boja sa trestá smrťou alebo vysadením na brehu.
 8. Žiadne údery na palube, ale nech sú spory každého muža vyriešené na súši, šabľou a pištoľou. Ak obidve strany nedospejú k zmiereniu, kormidlový podporučík im na súši poskytne asistenciu, akú uzná za vhodnú, usmerní sporných k sebe chrbtom a odčíta vzdialenosť. Na slovný povel sa obidvaja otočia a okamžite vystrelia (inak im bude zbraň vytrhnutá z ruky). Ak obidvaja minú, pokračujú v boji šabľami. Porazený je ten, kto prvý pustí krv.
 9. Žiaden muž nesmie hovoriť o opustení svojho spôsobu života, pokiaľ sa nepodelil o jeden tisíc libier. Ak by hocaký muž mal stratiť končatinu alebo stať sa mrzákom počas svojej služby, musí mu byť odovzdaných osemsto libier z verejného skladu, pri miernejšom zranení bude mu vyplatené úmerne škode.
 10. Kapitán a kormidlový podporučík dostanú dva diely koristi, majster, loďmajster a delostrelec jeden a pol dielu, zvyšok dôstojníkov diel a štvrť.
 11. Hudobníci musia oddychovať v deň šabatu, zvyšných šesť dní nesmú, iba okrem zvláštnych výnimiek.
MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   01. Podcast Mužom.sk: Úvod

Kódex kapitána Johna Philipsa

 1. Každý muž je podriadený verejným zákonom. Kapitán posádky má mať jeden a pol podielu z celej koristi, majster, stolár a loďmajster majú dostať jeden celý podiel a štvrť.
 2. Ak by mal niektorý muž utiecť, alebo držať pred Spoločnosťou hocaké tajomstvo, nech je vysadený na breh s jednou fľašou pušného prachu, jednou fľašou vody, jednou malou zbraňou a nábojom.
 3. Ak by mal hocaký muž ukradnúť niečo v rámci Spoločnosti alebo v hre, a ak by mala položka hodnotu viac, ako je jeden španielsky dolár, musí byť vysadený na breh alebo zastrelený.
 4. Ak by sme niekedy mali natrafiť na hocakého vysadenca a niekto z nás by mal prijať jeho kódex bez súhlasu našej Spoločnosti, nech trpí taký trest, aký uznajú kapitán a Spoločnosť za vhodný.
 5. Muž, ktorý udrie druhého, pokiaľ sú tieto pravidlá platné, nech trpí Mojžišov trest (40 rán bičom, odpustiac jednu) na holom chrbte.
 6. Muž, ktorý zlomí svoju zbraň, fajčí tabak v kajute bez viečka na fajke, alebo nesie sviečku bez lampáša, nech trpí rovnaký trest, ako je spomínaný v predošlom článku.
 7. Muž, ktorý neudržuje svoje zbrane čisté a pripravené na boj, alebo zanedbá svoju povinnosť, nech je vylúčený pri rozdeľovaní koristi, a nech ho stihne trest, aký kapitán a Spoločnosť uznajú za vhodný.
 8. Ak by si mal muž zraniť kĺb počas boja, nech je mu vyplatených 400 španielskych dolárov. Ak by prišiel o celú končatinu, nech je suma 800 španielskych dolárov.
 9. Ak sa na palube stretnete s nežnou ženou, a mali by ste ju pomilovať bez jej súhlasu, smrť nech je vaším trestom.


korektúra: Ivana Badiarová
zdroj: wikipedia.com
fotografia: s-media-cache-ak0.pinimg.com

Ak ti článok pomohol, budeme radi ak nás podporíš zakúpením našich produktov:

Všetky produkty

Ďalšie čítanie...

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *