Základy verejného prejavu (2.časť) 1
|

Základy verejného prejavu (2.časť)

Douglas Fairbanks, movie star, speaking in front of the Sub-Treasury building, New York City, to aid the third Liberty Loan. April 1918. Paul Thompson. (Army) Exact Date Shot Unknown NARA FILE #: 111-SC-16569 WAR & CONFLICT BOOK #: 515

Pokračujeme v základoch verejného prejavu. Neverili by ste, ako jednoduché princípy uľahčia vašu komunikáciu.

Rétorika

Zaoberať sa slovami a skúmať, ako ich spraviť presvedčivejšie, nie je nič prevratné. Skúmanie presvedčivosti prejavu sa datuje až do 22. storočia pr. Kr. a spisy boli nájdené všade, od starovekého Egypta, Mezopotámie až po Čínu.

Takže, čo vlastne je rétorika? Je to súhrn metód, ako formulovať a zostaviť váš prejav tak, aby mal väčší efekt.

Ak ste niekedy preformulovali vetu tak, aby bola zrozumiteľnejšia, využili ste rétoriku v praxi. Aplikovať túto metodiku do vašich formálnych prejavoch (a každodennej reči) môže znamenať rozdiel medzi presvedčivou oráciou, a takou oráciou, ktorá minie svoj účel. A to aj v tedy, keď je založená na silných logických argumentoch.

Ako skladať vety

Je ťažké vyjadriť zložité nápady v krátkych vetách.

Nanešťastie, je to najefektívnejší spôsob. Teda, pokiaľ nehovoríte s akademickými expertmi.

Rečniť širokej verejnosti, hovoriť pred bežnými ľuďmi, znamená používať štruktúru podobnú tejto časti článku: veľa krátkych viet s prázdnym miestom medzi nimi.

(Keď hovoríte, ľudia nemôžu vidieť tieto biele miesta. Avšak, dobre ich počujú.)

Popri krátkosti a stručnosti by mali vety mať tiež jednoduchú kompozíciu. Vyhnite sa na sebe závislým skladbám. Nech každá myšlienka stojí samostatne a je pevne podložená.

Ak ste bezradní, hľadajte čiarky, ktoré môžete odstrániť. Čiarky nie sú zlé – bolo by veľmi ťažké písať bez nich – sú ale dobrým náznakom zoslabovania vetnej skladby.

Napríklad: „Nezávislý prieskum ukázal vyššiu spokojnosť používateľov Macu oproti používateľom PC,“ znie ráznejšie ako: „Podľa nezávislého prieskumu sú tí, ktorí používajú Mac, spokojnejší než tí, ktorí používajú PC.“

Nebojte sa prepísať váš prejav aj viackrát. Spravte vety čo najpriamejšie. Slovné hračky a ozdôbky majú tiež svoje miesto (o tom sa budeme baviť v sekcii zameranej na rytmus a dôraz), no základným kameňom vášho prejavu by mali byť jasné a zrozumiteľné vety, ktoré si mimo kontextu zachovávajú svoj význam.

Tempo reči – umenie samo o sebe

Tempo sa v rétorike sústredí na prestávky medzi slovami a vetami. Ak ste v rečnení na verejnosti začiatočník, je takmer isté, že nedostatočne dávkujete slová. Väčšina rečníkov-nováčikov sa zvykne ponáhľať. Majú prejav za sebou rýchlejšie, no o to náročnejšie je to pre poslucháča, ktorý nemá dosť času stráviť jednotlivé myšlienky a zoznámiť sa s jednotlivými dôkazmi.

Celkové tempo reči by malo byť o niečo pomalšie, ako bežné tempo konverzácie. Populárny západný príklad je hovoriť tempom, akým by ste recitovali „Otčenáš,“ alebo jemu podobnú modlitbu – plynulo a rytmicky. Ako pomôcku pri dodržaní tempa môžete využiť vaše poznámky alebo iný pripravený materiál. Ak čítate doslovne z pripraveného textu, používajte čiary na naznačenie pauzy. To aj vtedy, keď to nie je nevyhnutne potrebné pre písomný prejav. Ak fungujete na báze kartičiek, oddeľte každú nezávislú myšlienku na ďalšiu kartičku, aby ste sa prirodzene spomalili pri prechode medzi kartičkami.

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   Ako byť otcom pre 1 mesačnú?

Skúste umiestniť najdlhšie pauzy tak, aby ležali za najzložitejšími bodmi. To preto, lebo je vaším úmyslom nechať publikum uvažovať. Jedna, dve sekundy stačia publiku na spracovanie. Nemusíte vyslovene prestať rozprávať – pauza na pomalšie nadýchnutie je v poriadku.
Taktovanie ale nemusí byť užitočné vždy – pre rečníkov je typické pri emočných pasážach uplatňovať „crescendo“. To znamená zvyšovať silu a tempo reči. Toto sa využíva, keď textu prejavu neprospieva detailné analyzovanie. Dáta si vyžadujú pomalý prejav a pauzu na strávenie, kým emočne založená pasáž je efektívnejšia vtedy, ak poslucháč nezačne pozorne skúmať jej obsah, ale ostane vstrebávať emócie.

Presvedčivé prejavy zvyknú postupne skracovať svoje pauzy počas prejavu: začnú pomaly, kým ešte prezentujú dôkazy, potom sa počas samotných myšlienok vystupňujú, a nakoniec dôjde k opätovnému spomaleniu pri zhrnutí záverečných myšlienok, aby ľudia strávili vypočuté body.

Rytmus a dôraz

Jedným z najtechnickejších aspektov lingvistických štúdií je meranie rytmu.

Rytmus pozostáva zo zoradenia slabík a dôrazov v prejave. Sú to informácie jednoznačne dôležité pre básnikov, no nie úplne zaužívané v hovorenej próze. Bežný hovorený prejav je arytmický – nemá vzor.

Pripravené prejavy zvyknú byť tiež arytmické. Kratšie vety však budia rytmickejší dojem než dlhé vety. Toto platí obzvlášť, ak je väčšina slov jedno alebo dvojslabičných. Aj tak tam ale nie je rozoznateľná pravidelnosť. Dobrý rečník vie rytmus využiť na zdôraznenie dôležitých myšlienok a tvrdení.

Bežným spôsobom je použiť opakovanú vetnú konštrukciu vo viacerých frázach. Churchillov preslávený prejav „Bojovať budeme na plážach “ (ang. We shall fight on the beaches) je toho príkladom:

„Budeme bojovať na plážach, budeme bojovať pri pristátiach, budeme bojovať na poliach a v uliciach, budeme bojovať v horách – nikdy sa nevzdáme.“

Uvádzaním viacerých myšlienok s fráz „budeme bojovať“ dodal Churchill svojmu prejavu rytmus, ktorý poslucháči vnímali ako zvyšujúci nátlak. Keď frázu prestal opakovať, upustil napätie a zdôraznil tým podstatu konceptu: „nikdy sa nevzdáme“

Vystupovanie

Posledný pilier verejného prejavu je prezentácia – fyzický vzhľad vášho prejavu.

Na vystupovanie sa v dnešnej dobe prihliada čoraz viac, a to z dobrého dôvodu. S kamerami v každom smartfóne každý moment verejného vystúpenia je potencionálne natočený moment. Každá krátka poznámka mimo scenára môže byť nekonečne veľakrát videná a vyhodnocovaná. Je klišé tvrdiť, že nezáleží na tom, čo hovoríte, ale ako to hovoríte, lenže toto klišé nevzniklo len tak z ničoho nič.

Ak by dobrá prezentácia nedokázala vykompenzovať prchké argumenty, predajcovia áut by prišli o prácu. Nie každý bude vždy ohúrený dobrým podaním. Niektorí ľudia sú na to síce náchylní, no omnoho viac ľudí sa nechá odradiť zlým podaním, aj keď je váš argument excelentný.

Využívanie vizuálnych pomôcok

Všetko, čo robíte počas prejavu, je vizuálna výpomoc. Sem patrí vaše oblečenie, gestá, mimika, ako aj iné funkčné fyzické pomôcky (prezentácia slajdov, tabuľky)

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   Natrénuj si drzosť

Vaše vizuálne pomôcky by mali upevňovať vašu centrálnu tézu. Ak to nerobia, osekajte ich tak, ako by ste odfiltrovali nepotrebné slová z vášho prejavu.

Väčšina viet si nevyžaduje sprievodné gestá. Dlane nechajte položené na pulte. Ak nemáte pult, nechajte ich prirodzene zvesené na bokoch. Zdvihnite ruky iba vtedy, ak potrebujete niečo zdôrazniť. Dajte si však pozor, aby vaše ruky hovorili to, čo vy. Bill Clinton je príkladom správneho využitia gest – dvíhanie rúk s otvorenými dlaňami pri myšlienkach zjednocovania a spolupráce, či zovretie do pästi a pritlačenie o hruď pri vyjadrovaní smútku, súcitu. Jeho gestá neboli zdôraznením viet, boli ich stelesnením.

Menej osobné pomôcky by sa mali riadiť rovnakým pravidlom. Prezentácia zo slajdmi môže pomôcť. Avšak hocikto, kto si už vypočul nejednu PowerPoint prezentáciu, vám povie, že to je iba doplnok. Ak nemáte konkrétne informácie, ktoré chcete PowerPointom zdeliť, napríklad dáta z tabuľky, alebo fotografie demonštrujúce vašu myšlienku, zaobídete sa lepšie bez neho.

Ak uvádzate vizuálnu pomôcku, neprehlušujte ju slovami. Povedzte publiku, čo im ukážete, ukážte to, a nechajte miesto pre pauzu. Umožnite im prepnúť zo sluchového vnímania na vizuálne vnímanie, až potom pokračujte v rečnení. Použite krátku frázu ako: „Ako vidíte…“ alebo: „Ako ste si všimli…“ aby ste ich pritiahli naspäť do poslucháčskeho režimu skôr, ako začnete prezentovať myšlienky.

Celkovo povedané, udržujte minimálnu rozmanitosť vizuálnych pomôcok a buďte si dobre vedomí, čo hovoria. Ak dodávajú silu vášmu argumentu, využívajte ich a dajte im príslušný dôraz. Nikdy ale neprekombinujte prejav zbytočnými vizuálmi – ich jediný efekt je potom odvrátenie od pointy.

Slušný oblek a zopár dobre plánovaných gest je takmer vždy lepšia voľba, ako PowerPoint.

Ako odhadnúť priestor a publikum

Aj nováčik vie vo všeobecnosti povedať, či mu miestnosť patrí, alebo nie. Energia a prejavovaný záujem sú značne poznateľné z ľudskej reči tela.

Ak sledujete dav a dokážete čítať dojmy ľudí, viete určiť, čo vášmu prejavu chýba: hlučný dav potrebuje výboj svojej energie, ospalý dav zasa impulz na prebudenie. Veľa viete určiť z toho, akým štýlom ľudia stoja alebo sedia. Ak sú naklonení vpred, máte ich pozornosť. Ak sú opretí vzad, sú neposední, alebo v najhorších prípadoch, pozerajú sa niekam úplne inam, sú to iba zlé správy – nezaujímate ich.

Berte pri odhadovaní publika do úvahy situáciu. Ak ste tretí rečník na zimnom podujatí niekde vonku, ľudia sa budú vrtieť nezávisle od toho, či máte ich pozornosť, alebo nie. (U týchto ľudí budete mať určite plusové body za stručnosť.)

Odklonená pozornosť dokáže byť pritiahnutá naspäť. Vaším prvoplánovým riešením by mohlo byť zvýšenie sily a hlasitosti. Toto ale nie je vždy správny prístup. Strhne to pozornosť, no môže to pôsobiť odpudivo pre ľudí, ktorí sú unavení, a v konečnom dôsledku vás odstavia, lebo ste pre nich iba iritáciou.

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:   10 nápadov na rande s manželkou

Nalaďte sa na level energie vášho publika, a ak je to potrebné, pomaly ho pozdvihnite. Radšej pomaly, než aby ste mali kričať na tiché publikum. Vratké publikum väčšinou nepotrebuje nič iné, ako jasný a jednoduchý prejav. Ak ste si svoju povinnosť prípravy splnili dobre, jediné, čo vám ostáva, je nájsť správnu hladinu intenzity vyhovujúcu davu. Následne svoj prejav podajte v tejto optimálnej hladine.

Nácvik: Potrebujete ho viac, ako si myslíte.

Skutočným kľúčom k dobrej prezentácii nie je reč tela, PowerPoint, alebo hocičo podobné.

Je ním nácvik.

Nacvičovanie prejavov je pre mnohých neprirodzené a nepohodlné. Veľa ľudí sa cíti trápne, keď majú rečniť nemej stene. V správnom nácviku koniec koncov kritizujete samého seba za svoje chyby, čo dokáže prispieť k rozpakom.

Nanešťastie, je to jediný účinný spôsob, ako brúsiť vaše prezenčné schopnosti. Nácvik naživo vám dáva príležitosť zistiť vaše slabé a silné stránky prejavu. Buďte pri nich celistvý a nemilosrdný – prejsť si prejav iba zopárkrát nestačí. Pri každom opakovaní by ste mali analyzovať nové chyby.

Prvých zopárkrát je v poriadku zastaviť sa a poznačiť si chyby, prípadne upraviť prejav. Mali by ste ale prejsť postupne z občasného pozastavenia ku odriekaniu celého prejavu bez pauzy. Nechcete si vytvoriť zvyk zastaviť sa počas rečnenia, nebudete mať tú možnosť počas reálneho rečnenia.

Koľko nácviku skutočne stačí? To závisí na vás, na prejave a na vašich cieľoch a štandardoch. Všeobecne povedané, ak ste to nespravili toľkokrát, že neviete naspamäť kľúčové frázy a ich sprievodne gestá, nie ste pripravený. Najdôležitejšie momenty musia byť pred vystúpením dokonale nacvičené.

Záver

Zopakujme si, čo sme si povedali na začiatku: úspech prejavu závisí na príprave, ktorú vykonáte pred prejavom.

Váš argument, vami vybrané slová a vaše podanie musia byť stanovené v predstihu. Aj v improvizovanom prejave závisí jeho úspech na tom, ako dobre ste pripravení o danej téme hovoriť – ako dobre poznáte detaily danej oblasti a ako súvisle o nej dokážete uvažovať.

Tri piliere každého prejavu sú:

Zameranie: centrálny argument, a jeho podporujúce dôkazy
Rétorika: štruktúra vašich slov a viet
Vystupovanie: vaše podanie a vizuálne aspekty prejavu

Čím viac rozumu a snahy vložíte do týchto pilierov, tým lepší bude váš prejav.

Vyhraďte si na to skutočne toľko času, koľko potrebujete. Koniec koncov, ak sa pripravujete hodiny iba na prípad, že by ste mali pri pive za úlohu obhájiť Gáboríkovu reputáciu útočníka, pravdepodobne potrebujete iný druh pomoci, ako ponúka táto príručka.

Poznámka redakcie – kvôli kultúrnej relevantnosti bol text v reáliách pozmenený a časť, ktorá sa dotýkala anglickej gramatiky, sme vypustili. Ak máte záujem o pôvodné znenie, kliknite si na pôvodný odkaz uvedený v zdroji.


Korektúra: Jana Lászlóová
Zdroj: artofmanliness.com
Fotografia: http://tcscasa.org/

Ak ti článok pomohol, budeme radi ak nás podporíš zakúpením našich produktov:

Všetky produkty

Ďalšie čítanie...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *